Considera Kant morals les accions que es basen en la recerca individual del plaer i la felicitat?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,05 KB

 
Sofista És una teoria que defensa que per ser

felíços hem d'exercir la nostra força

sobre els febles per obtenir el màxim

plaer i satisfer les nostres passions, tot

basant-se en les lleis de la natura i no

en les de la ciutat.

-Lleis de la natura en

contraposició a les de

la ciutat.

-Llei del més fort.

-Relativisme moral.

-Hedonisme.

-Nepotisme.

- Cal·licles 

- Protàgones 

- Gorgies

 S.V. A.C
Aristotèlica És una teoria ètica que es basa en la

raó trobant un terme mitjà amb cada

acció i passió humanes. Es tracta no

només de fer-nos millors, sinó de

conduir-nos a la felicitat.
Ser bo no per

un dia, sinó com a hàbit utilitzant les

facultats superiors com la intel·ligència.

-Virtut.

-Felicitat (Eudaimonia)

-Logos (raó)

-Ethos (hàbit)

-Pathros (passions)

- Aristòtil 

S. IV a.C.

Clàssica grega
Socràtica Crítica de la recerca de la felicitat en

allò material. Defensa l'auto-
coneixement de l'ànima.

- Raó.

-Intel·lectualisme

moral.

- Bé.

-Justícia.

- Jurisdicció maièutica.

-Optimisme

antropològic.

-Universalisme dels

valors morals.

-Sòcrates (470-399

a.C.)

Clàssica grega
Epicureisme És una teoria ètica hedonista que es

basa en l'objectiu de recerca de la

felicitat mitjançant el plaer i el desig. El

plaer pot ser negatiu: aponia (absència

de dolors corporals) o ataràxia

(absència de perturbacions espirituals);

o pot ser positiu: càlcul hedonista, que

permet establir una cultura raonable de

plaers que ens permet tirar els més

adequats per arribar a la nostra

felicitat.

- Plaer.

- Desig.

- Dolor.

- Càlcul hedonista.

- Aponia.

- Ataràxia.

-Epicur (341-270 a.C.)

-Lucreci

Període hel·lenístic i

ROMà
Estoïcisme Es defineix amb el lema “absten-te i

aguanta”, i sinònim de resignat. Els

estoics s'han d'abstenir dels plaers i

aguantar el dolor i la desgràcia i

acceptar les lleis de la natura tal i com

són. Aquesta actitud prové d'una

concepció racionalista de la naturalesa

que porta cap al determinisme i el

destí, per això hem de viure conforme

la naturalesa.

- Predestinació.

- Llei universal (logos).

-Determinisme

cosmològic.

-Resignació.

- Viure d'acord amb la

naturalesa.

- Ataràxia.

-Apatia.

-Autarquia.

-Zenó de Citium

-Sèneca

-Març Aureli

S. IV a.C. - V d.C.

Hel3lenisme i període

ROMà

-Spinoza(S.XVII)

Modernitat
Cinisme El cinisme assenyalava que la saviesa

i la llibertat de l'esperit són els camins

a la felicitat, mentre que les coses

materials són menyspreables. Els

gossos eren un model per als cínics, ja

que admiraven la senzillesa, viure de

forma natural.

- Autarquia.

- Antiutòpic.

- Falses necessitats.

- Consumisme.

- Vida senzilla.

- Naturalesa.

-Antístenes (444 a.C

– 365 a.C.)

-Diògenes de Sinope

(412 a.C. - 323 a.C.)

S. IV-III a.C.
Ètica Kantiana Afirma que és possible decidir la

bondat o la maldat a partir d'un tret

formal- l'ètica formal defensa que un

criteri formal ens permet dir si una

conducta és bona o dolenta.

Kant


distingeix entre la forma i la matèria

d'un mandat de la voluntat. La matèria

és el contingut, la forma, l'estructura de

la norma. El formalisme Kantià defensa

l'autonomia i la proposta dels

imperatius categòrics.

- Ètica formal.

- Formalisme.

- Ètica deontològica.

- Deure.

- Autonomia.

- Universalitat.

-Imperatius categòrics.

-Kant (S. XVIII)

Il·lustració
Utilitarisme Estableix el que és útil i produeix major

felicitat i benestar. El principi d'utilitat

defensa la major felicitat per al major

nombre de persones.

- Hedonisme.

- Principi d'utilitat.

- Plaer.

- Absència de dolor.

- Benestar social.

- Ètica teològica o

conseqüencialista.

- John Stuart Mill
Rawlsiana

(teoria de la

justícia)

La seva ètica busca trobar els principis

per governar una societat justa. Per

garantir la imparcialitat dels individus,

desconeixeran les seves condicions

naturals i la seva posició social. Això

és el Vel de la Ignorància.

Rawls parteix d'una teoria

contractualista, és a dir, que pensa en

l'origen de la societat i Estat com un

contracte original entre humans, pel

qual s'accepta una limitació de les

llibertats o canvi de les lleis que

garanteixen la perpetuació i certs

avantatges socials. La presa de

decisions es fa mitjançant l'estratègia

del maximín.

- Estratègia del

maximín.

- Democràcia.

- Justícia.

- Posició original.

-Teoria contractualista.

- Vel de la ignorància.

- Llibertats individuals.

- Igualtat d'oportunitats.

- Equitat.

Entradas relacionadas: