Conseqüències de la colonització

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,15 KB

 

Imperialisme i les seves causes:Europa Dominant:L’últim terç del s.XIX, hi ha la Segona revolució industrial que va transformar l’economia, les innovacions tècniques, les noves formes d’organització del treball.

Anys 80:

avenços transport (EE.UU. I Rússia) a Europa: greu depressió agrària = la Gran DepressióDescens dels preus però no de la producció: crisi sobreproduccióSortir crisi:
renovant estructures productives
Polítiques proteccionistesGrans potències:
Gran Bretanya, França, Holanda, Bèlgica, Alemanya, ...).

Els països més avançats van ocupar territoris d’Àfrica i Àsia on i van crear els imperis colonials.
Causes:

Econòmic:

els països europeus cerquen nous mercats. Aconseguir matèries primeres i energètiques .Utilitzar mà d’obra no qualificada = barata. Cercar nous territoris per invertir-hi capital i obtenir beneficisDemogràfic:
va haver-hi un augment de població que va portar dificultats de trobar feina i tensions socials. La política colonial significava la possibilitat de poder emigrar cap a altres terres i de millorar les seves condicions de vida i de treball


Polític:

les fronteres d’Europa s’havien estabilitat. L’expansió territorial havia de fer-se sobre regions extraeuropeas. Per això les grans potencies van entrar en una competència política i militar per controlar àrees geogràfiques d’interès econòmic o estratègicIdeològic:
El nacionalisme conservador defensava la superioritat d’algunes nacions i el dret d’aquestes a imposar-se sobre altres pobles. La missió civilitzadora d’Europa es veia obligada a du r a terme una obra d’educació, sanitària, Pau social, etc. Tot això va portar al racisme creient que la raça blanca era superior.  Exaltació nacionalista:
xovinisme(creença narcisista, Nicolás Chouvin) i jingoisme (nacionalisme extrem i agressiu, George Holyoake, anglès)

Organització colonial:Segons el tipus de poblament


Colònies d’explotació: metròpolí explotació econòmica. No tenien govern propi. Explotació matèries primeres.Colònies de poblament: tenien certa autonomia de govern. Necessitat de població blanca. Anomenats dominis dins l’Imperi britànic. Població europea supera la indígena. (Canadà, Nova Zelanda, Austràlia i Sud-àfrica)

Segons el tipus de govern imposat

Colònies: Dependència de la metròpolí. Governador. Política d’ocupació.Protectorat: Govern indígena però defensa i representació exterior de la metròpolí (Egipte, Gran Bretanya. 1869 Canal de Suez). Àfrica i Marroc (França i Espanya)Mandats: Tutela sobre zona perdéConseqüències de la colonització:

Introducció avenços europeus:

Construcció de infraestructures (ports, carreteres, ferrocarrils, ...)
Conreen noves terres.
Creen indústries.
Introducció de mesures higièniques.
Baixa mortalitat.
Construcció d’escoles Aculturació (imposar formes de vida dels colonitzadors)
Imposició cristianisme (per part dels missioners).

Transformacions econòmiques:


S’imposen els interessos econòmics dels colonitzadors.
Es queden amb terres indígenes (bàsics per la seva supervivència).
Grans plantacions (cacau, cafè. Cotó...) = Benefici per la metròpolí.
Economia monetària i de mercat.
Artesania local Arrúïnada ja que hi ha competència amb productes industrials.

Canvis socials i culturals:


Estructura social canvia (ritme de treball, vida, valors, ...).

Profunda segregació (luxe (colons) i misèria (poblats).

Pèrdua identitat cultures indígenes. Es dóna més a l’Àfrica.

L’expansionisme japonès:


Revolució

Meiji 1866-69: fi del feudalisme (shogunat)

Estat:

principal impulsor del desenvolupament econòmic.
Potència imperialista: creixement econòmic i modernització social.

Objectius principals:


Corea

Manxúria


Guerra Imperi rus i japonès.
Illes Kurils i Formosa (Taiwan)

Entradas relacionadas: