Connexió entre utilitarisme i liberalisme

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,26 KB

 

DEFINICIÓ, CLASSES, GRAUS I LÍMITS DEL CONEIXEMENT▶ El coneixement és la percepció de l’acord i la connexió, o el desacord i rebuig Que hi ha entre les nostres idees. ▶ CLASSES CONEIXEMENT
:

Intuïtiu

: És el que capta aquest acord o desacord de manera rapida e Immediata. Aquesta intuïció és evident, i produeix la certesa, ja Que és un coneixement segur i perfecte. (principis morals, veritats Matemàtiques, identitat personal... ) 

Demostratiu O deductiu

: És Aquell que coneixem mitjançant PROVES o idees intermèdies i fer Lligam entre aquestes idees.
Locke diu que és un coneixement Immediat. (demostracions de raonaments matemàtics o de l’existència De Déu...) 

Sensible

: És el coneixement d’aquells objectes externs mitjançant la Percepció sensible.
Aquest és el coneixement menys segur. ▶ GRAUS CONEIXEMENT
: Podem Saber si un coneixement és cert o fals depenent de la font d’on Provinguin i per tant, se separen en tres graus: 

Coneixement Cert

: És aquell Coneixement intuïtiu O demostratiu Que percebem només amb la raó, Sense cap intervenció de l’observació sensible. (Matemàtiques, Lògica i ètica) 

Coneixement Probable

: És Aquell coneixement del món físic i metafísica, aquell que deriva De l’experiència sensible, utilitzant hipòtesis, observacions i Prediccions. (ciències naturals, biologia, química...) 

CreencesNo es cap coneixement, ja que esta relacionada amb la fe religiosa, Les opinions generals i les ideologies polítiques. (teologia) ▶ LÍMITS DEL CONEIXEMENT
: Tot allò que depèn de la Raó i de l’experiència directa son Coneixements que podem confiar en la seva certesa. Tot allò que no Es basi amb la raó ni l’experiència directa, deixa de ser objecte Del coneixement humà i passa a ser una creença.

POLÍTICA LIBERALISME POLÍTIC


Locke va ser el Filòsof que va posar les bases del liberalisme polític.
Aquesta teoria anava en contra de l'absolutisme perquè deia Que l'absolutisme no venia del dret diví.
Locke va Escriure els "Dos tractats sobre el govern civil" on nega L'absolutisme i posa els principis teòrics del ESTAT DE DRET on diu que l'estat a de tenir unes lleis que guiïn Als ciutadans, i que proporcioni la llibertat d'aquests i uns drets que no es puguin treure. El monarca esta sotmès a la llei que sorgeix del parlament, el qual elabora les Lleis. Aquesta ideologia va ser la base de la constitució dels EUA i Va agradar molt a la Revolució Burgesa de Anglaterra i aquest va ser El primer país amb monarquia parlamentaria.

Entradas relacionadas: