Conneccio de tres ordinador en xarxa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,97 KB

 

1- Quina és la funció de l’adreçament MAC?

Facilitar la identificació d’una màquina física dins d’una xarxa.

2.  Quin format tenen les adreces MAC?

El format de l'adreça MAC és el format hexadecimal de 48 bits i codi hexadecimal dividit en 24 bits

3. Quantes adreces MAC pot tenir un equip?

Un equip pot tenir tantes adreces MAC com adaptadors tingui. Com més adaptadors de xarxa tingui voldrà dir que té una velocitat de connexió més ràpida.

4. Per què a l’adreça MAC també se l’anomena adreça física?

Per què està determinada per un component físic de l’ordinador.

S’anomena adreça física ja que és una adreça fitxer que no es pot cambiar. Que no varia

5. Quina topologia lògica utilitza Ethernet?

Està conectada en estrella (físicament) però està connectada mitjançant Bus (lógica).

6. Quina és la funció del CRC a la trama Ethernet/802.3(Sergi Montejo)(Eloi)

CRC codi detecció d’errors per comprovar en destí si ha arribat correctament

7. En el protocol CSMA/CD quina acció realitza un equip que vol enviar una trama?(classe)

El CSMA/CD és la acció que realitza un equip quan vol escriure a una línia comprova que està lliure. Si

es produeix una col·lisió perquè dos equips han escrit simultàniament  entra en joc el CD.

8. Qui s’encarrega de detectar si es produeixen col·lisions?(classe)

Qui s’encarrega de detectar les col·lisions es el CSMA/CD

9. Com s’intenten resoldre les col·lisions? ( Lluc Costas)

Els equips deixen de transmetre


S’esperen un temps aleatori abans de tornar a

transmetre.


Es repeteix el procés si es torna a detectar fins a 16

Vegades, abans decidir que no es pot transmetre10. Quina acció es realitza quan es treballa en Ethernet full dúplex?(Sergi Montejo)(adria)

La informació viatja en els dos sentits i de manera simultània, per exemple el telèfon

11.Quines són les velocitats actuals que tenen les xarxes IEEE 802.3?(Sergi Montejo)

Son 1 Gigabit Ethernet i 10 Gigabit Ethernet

12.Quina és la funció del PoE? (Samu)

La funció del PoE és permetre l'alimentació elèctrica de dispositius de xarxa mitjançant un cable de xarxa
Ethernet.

13.Per què serveix un midspan en xarxes amb PoE?

El midspan es col·loca entre els dispositius i el switch, serveix per a switches o routers que no son POE per evitar canviar aquests switches o routers sense POE

14.Com es determina a quina velocitat treballarà un equip a la xarxa?

Primer un equip prova la conexió  a màxima velocitat i full dúplex , si no s’entén amb la xarxa va rebaixant les prestacions fins arribar a un acord.


15.Quins són els objectius del cablejat estructurat?( Lluc Costas)

• Proporcionar independència front les tecnologies dels

Sistemes que es connecten, fabricants i components• Permetre ampliacions i modificacions futures del

Sistema• Facilitar la localització de les avaries16.Què és la categoria?(Sergi Montejo)


Es la que determina la freqüència màxima de treball i per tant també la velocitat de transmissió17.Quina és la diferència entre classe i categoria?(Sergi Montejo)


La categoria mesura de la qualitat d’un component de xarxa quant les capacitats de transmissió i la classe Mesura de la qualitat de l’enllaç ja instal·lat, en el fons totes dues mesures venen a dir el mateix, per tant, és una qüestió de quina normativa s’aplica.


18.Quina és la funció dels distribuïdors?(Sergi Montejo)

Parteixen els cables que formen el cablejat de cada subsistema19.Quins elements es troben als distribuïdors?

Armaris amb panells de connexió i elements actius (routers, switchs..)20.Quina és la funció del cablejat horitzontal

Distribució de cablejat per una planta. (Lluc Giménez)21.Quina és la funció del cablejat troncal?   (Sergi Gras)

La funció que uneix el RE als RP o si hi ha el RC als RE (enllaços comuns)


22.Quantes preses cal posar com a mínim a un punt de treball?(jan maynou)

normalment es posen 2 una de dades i un altre de veu

23.Quin tipus de cable cal utilitzar en el cablejat horitzontal? (Sergi Gras)

Cable de parells (UTP o FTP)
.

24.Per on es distribueixen els cables dels enllaços habitualment?(ABLERT MORA)

Es distribueixen a les diferents canalitzacións

25.On es col·loquen elements actius (switchs i routers)?

sota de baix del cablejat

Entradas relacionadas: