Conjunt numeric i logaritmes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,12 KB

 
Conjunt numeric
natural(N) Enter(z) racional(Q):decimals finals i periodics Irracionals(els nombres q falten per omplir la rcta real nombres am infinnits decimals no periodics)•nombres reals:stan formats per nombrs racionals i el conjunt d nombres irracionals R=QUii els nombrs omplen totalmnt la rcta per aixo aksta rcta es diu rcta real•Intrvals:com R es un punt cordenat podem parlar d nombrs compresos ntre 2 reals coordntats .donats 2 punts de larcta en nomnem intrval els sgmnts q el formn considerant k akt sgmnt com un conjunt d nombrs inrtval obert tancat semiobrt tancat infinits o semirktes
Logaritmes
un log en base b de a es definex com si a;b>o logab=x<-->ax=b
log2 8=3<-->2 3=8 PROPIETATS
loga^a=1/ loga^1=0/ log 3^3^4=4 / logb^axc=logb^a+logb^c/
logb^a/c=logb^a-logb^c /logb^a^c=clogb^a
Logarismt decimal i nepria: logaritme decimal es el log en base 10 i el nepria es log en base e sescriu lnx
Canvi de base : logbp= logaP/logab ex:log3^1'8= log1'8/log3 =0'53


Entradas relacionadas: