Conflicte individual

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,78 KB

 
Mediació: Es un procés al qual es sotmeten voluntariament 2 o+parts en conflicte per a mirar d’arribar a un acord mitjançant un intermediari neutral que conduirà les converses i ajudara a aproximar posicions.OBLIGACIONSPERSONA MEDIADORA:-Facilitar el dialeg,promoure la comprensió entre les parts i ajudar a cercar solucions al conflicte.-Vetllar per que les parts prenguin les seves proies decisions i tinguin la infromacio i assessorament suficients per arribar a assolir acords d’una manera lliure i conscient-Informar adequadament les parts sobre les vies alternatives de resolució del conflicte,en cas de finalització de la mediació sense acord.ON FER LA MEDIACIÓ?Serveis públics de consum a vegades es gratuït o cobren una taxa (taxa: pagues a l’Administració publica per beneficiar-te d’un servei public i no pot superar el cost del servei)2.Associacions de consumidors3. Associacions i col.Legis professionals.ARBITRATGE: Les parts en conflicte accepten la intervenció d’un tercer,independent i expert, l’arbitreL’arbitre: Aporta la solución emetent un laude arbitral que les parts es comprometen a respectar.Laude arbitral:Resol·lució que fixa un àrbitre en les dues parts d’un conflicte.LEGISLACIÓ: llei por el que se regula el sistema arbitral de consumo ARBITRATGE: L’arbitratge fa la funció del sistema de resolució de conflictes en el que les parts,es sotmeten a un arbitre independent. àmbits:-

Civil

-
mercantil (
contractació)-

Laboral

L’arbitratge es un sistema de ‘’justícia privada’’ alternatiu als tribunals de justícia per resoldre els conflictes,es vinculant i equivalent a una sentencia del jutgeEntradas relacionadas: