Coneixement racional i coneixement sensible

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,8 KB

 

FILOSOFIA TEÒRICA

LÒGICA:


DETERMINACIÓ DE LES REGLES DEL PENSAMENT I DELS

RAONAMENTS EN LA SEVA EXPRESSIÓ LINGÜÍSTICA.

METAFÍSICA


REFLEXIÓ SOBRE L’ÉSSER, LA TOTALITAT I L'ESTRUCTURA DE LA

REALITAT.

EPISTEMOLOGIA:


REFLEXIÓ SOBRE EL CONEIXEMENT: ELS SEUS FONAMENTS, LES SEVES POSSIBILITATS, ELS SEUS LÍMITS, ELS CRITERIS DE

VERITAT I CERTESA, ETC.

ANTROPOLOGIA


REFLEXIÓ SOBRE L’ÉSSER HUMÀ EN LA SEVA DIMENSIÓ

BIOLÒGICA, SOCIAL I CULTURAL.

FILOSOFIA DE LA CIENCIA


REFLEXIÓ SOBRE LA CIÈNCIA.

FILOSOFIA DEL LLENGUATGE


REFLEXIÓ SOBRE EL LLENGUATGE.

ESTÈTICA


REFLEXIÓ SOBRE L’ART I LA BELLESA.

FILOSOFIA PRÀCTICA

ÈTICA:
REFLEXIÓ SOBRE ELS CODIS I LES NORMES MORALS.

FILOSOFIA POLÍTICA


REFLEXIÓ SOBRE L’ORGANITZACIÓ SOCIAL I POLÍTICA, LA

CIUTADANIA, I L’ORGANITZACIÓ DEL GOVERN I DE L’ESTAT

AUTORITAT


: PRESTIGI O PODER QUE SE LI RECONEIX A UNA PERSONA

EVIDENCIA


: ES PRESENTA TANT CLARA QUE NO HI HA OCASIÓ DE POSAR-LA EN DUBTE

TRADICIÓ


: COSTUMS MANTINGUTS A TRAVÉS DE LES GENERACIONS

EL SENTIT COMÚ


: SENY

EXPERIÈNCIA SENSIBLE


: SENTITS INTERNS/EXTERNS: DE VEGADES GENERA IL·LUSIONS ENGANYOSES

INFORMACIONS REBUDES DELS ALTRES


: CREDIBILITAT DE QUI ENS HO DIU

INTUICIÓ


: GENS FIABLE X LA SEVA EXCESIVA SUBJECTIVITAT

LA FE


: DEPÉN DE LA CREENÇA RELIGIOSA

IGNORACIA


: ESTAT MENTAL QUE S’ADMET QUE NO ES TENEN CONEIXEMENTS SOBRE UN TEMA DETERMINAT

DUBTE


: CONVICCIÓ TRONTROLLA. RAONS A FAVOR I EN CONTRA

CERTESA RELATIVA


: RAONS PER FER UNA COSA PERO NO DEL TOT CONVENÇUT I S’ADMET LA POSSIBILITAT D’ERROR

CERTESA ABSOLUTA


: CONVICCIÓ EN VERITAT O FALSEDAT SENSE POSIBILITAT D’ERROR

DOGMATISME


: EL CONEIXEMENT ÉS POSSIBLE PERQUÈ LA NOSTRA MENT TÉ LA CAPACITAT PER CONÈIXER LA REALITAT I ARRIBAR A ASSOLIR LA VERITAT

ESCEPTICISME


: RESULTAT D’ANALITZAR ATENTAMENT LA POSSIBILITAT DEL CONEIXEMENT, S’ACABA CONSIDERANT COM IMPOSSIBLE

CRITICISME


: ENMIG DE LA POLÈMICA DEL DOGMATISME I ESCEPTICISME SOBRE LA CAPACITAT HUMANA D’ASSOLIR CONEIXEMENTS (KRINO: SEPARAR/DIVIDIR)

RELATIVISME


: ÉS POSSIBLE ARRIBAR A CONEIXEMENTS VERITABLES PERO NO QUE AQUESTS SIGUIN VÀLIDS EN QUALSEVOL CIRCUMSTÀNCIA/TEMPS/LLOC.

CONCEPTE


: REPRESENTACIÓ MENTAL ABSTRACTA QUE ÉS EXPRESSADA EN UN MOT

RAONAMENT


; ÉS L’ENCADENAMENT DE PROPOSICIONS QUE SERVEIXEN PER DEMOSTRAR I JUSTIFICAR UNA COSA

--DEDUCTIU; HI HA MÉS EXTENSIÓ A LES SEVES PREMISES QUE EN LA CONCLUSIÓ

--INDUCTIU: TOT EL CONTRARI

TEO. COHERENCIA


: ÉS COHERENT AMB TOTES LES ALTRES PROPOSICIONS AMB LES QUALS ESTÀ RELACIONADA

TEO. CONSENSUAL


: BASADA EN L’INTERSUBJECTIVITAT, NECESSITA DIÀLEG PER DESCUBRIR COOPERATIVAMENT LA REALITAT

TEO. CORRESPONDENCIA


: UNA PROPOSICIÓ ÉS VERITABLE SI CORRESPON A LA REALITAT

LLIURE ALBIR


: L’ÉSSER HUMÀ ÉS LLIURE DE PENDRE LES SEVES PRÒPIES DECISIONS I NO ESTÀ SOTMÈS A CAP DETERMINACIÓ GENÈTICA

RESPONSABILITAT


: DEL QUE JO FAIG EN CORRESPONC JO; ASSUMEIXO LES CONSEQÜÈNCIES

DETERMINISME


: DOCTRINA FILOSOFICA QUE DEFENSA QUE TOT SUCCÉS, INCLOENT EL PENSAMENT I LA CONDUCTA HUMANA, ESTAN FIXATS, CONDICIONATS I ESTABLERTS PER UNA CADENA DE CAUSES I CONSEQÜÈNCIES, SENSE QUE L’ATZAR HI PRENGUI PAPERS EN CAP MOMENT

DETERMINISME FÍSIC


: L’HOME ÉS UN ÉSSER MÉS DE LA NATURA; I SI TOTA LA NATURA ESTÀ SOTMESA A LES LLEIS FÍSIQUES, CREURE EN LA LLIBERTAT DE L’HOME ÉS PURA VANITAT. (DEMÒCRIT I LAPLACE)

DETRMINISME BIOLÒGIC


: LA NOSTRA CONSTITUCIÓ BIOLÒGICA DETERMINA DE MANERA DEFINITIVA UN INDIVIDU. (RICHARD DAWKINS, JAMES WATSON)

DETERMINISME SOCIAL


:EL FACTOR QUE CONDICIONA LA CONDUCTA HUMANA ÉS EL MEDI SOCIAL. EL GRUP--CULTURA, INSTITUCIONS—EXERCEIX UNA GRAN PRESIÓ SOBRE L’INDIVIDU.

DETERMINISME ECONÒMIC


: EL FACTOR QUE CONDICIONA LA CONDUCTA HUMANA ÉS EL LLOC QUE OCUPEM EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓ. ELS DIFERENTS MODES DE PRODUCCIÓ DETERMINEN LA CONSCIÈNCIA HUMANA EN FUNCIÓ DEL LLOC QUE CADA PERSONA OCUPA EN EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ (Karl Marx)

DETERMINISME EDUCACIONAL


: ELS SISTEMES EDUCATIUS SÓN SISTEMES DE DOMESTICACIÓ DELS INDIVIDUS PER A INTEGRAR-LOS EN UNA SOCIETAT

(WATSON I SKINNER)

DETERMINISME PSICOLÒGIC


: L’ELEMENT SÓN LES FACULTATS, NO PODEM PERCEBRE LES COSES COM SÓN PERQUÈ ESTEM LIMITATS A UNS LLINARS. NEGUEM L’EXISTÈNCIA DE LA VOLUNTAT I DIUEN QUE L’OBRAR ÉS EL RESULTAT DEL MOTIU + FORT (SPINOZA, NIETZCHE, FREUD)

DET. TEOLÒGIC


: DECISIONS DIVINES; CALVINISME

DET. COSMOLÒGIC


:EL DESTÍ; ESTOÏCISME

MORAL


: S’ENTÈN UN CODI CONCRET DE COMPORTAMENT; FA REFERÈNCIA A ALLÒ QUE CAL FER, ALLÒ QUE ESTÀ BÉ/MALAMENT/CORRECTE/INCORRECTE

ÈTICA


: ÉS LA REFLEXIÓ FILOSOFICA I CRÍTICA SOBRE EL FET MORAL, NO DÓNA SOLUCIONS A PROBLEMES CONCRETS, SINÓ QUE TRACTA QÜESTIONS GENERALS

JUDICI DE FET


: SÓN AFIRMACIONS CONTRASTABLES SOBRE LA REALITAT

JUDICI DE VALOR


: SÓN AFIRMACIONS VALORATIVES SOBRE ELS FETS DE LA REALITAT

LLIBERTAT


: CAPACITAT PER ESCOLLIR DIFERENTS ALTERNATIVES DE CONDUCTA

RESPONSABILITAT


: CAPACITAT DE PREVEURE I ASSUMIR-NE LES CONSEQÚENCIES

DELS NOSTRES ACTES

VALORS
: CAPACITAT D’AVALUAR I JUTJAR ACCIONS D’ACORD A UN CODI DETERMINAT DE VALORS: BONDAT, JUSTÍCIA, HONESTAD

RELATIVISME MORAL


: AFIRMA QUE NO HI HA VALORS MORALS QUE PUGUIN SER ACCEPTATS UNIVERSALMENT

Entradas relacionadas: