Combinacions binaries entre metalls i no metalls

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 2,3 KB

òxids:combinacions de l'oxigen amb qualsevol altre element. oxids basics: Stock: Ni2 O3 oxid de níquel (III) Sistematica: Au2 O3 trioxid de dibrom. nomenclatura tradicional: CuO oxid cúpric, CuO2 Oxid cupros.
Compostos binaris de l'hidrogen:La combinacio de l'hidrogen amb qualsevol element s'anomena hidrur. En la nomenclatura s'anomenen hidrur de...
PbH
4 hidrur de plom (IV) o tetrahidrur de plom.
hidrurs no metalics: El nom de l'element i la terminacio -ur. HCl clorur d'hidrogen. H2S sulfur d'hidrogen. tambe es poden anomenar àcids.
HF àcid fluorhídric, HCl àcid clorhidric. conveniets saber: NH
3 amoniac, PH3 fosfina, AsH3 arsina, SbH3 estibina, CH4 metà, SiH4 silà, BH3 borà.
una altra forma de l'hidrogen, es col·loca en segon lloc i s'ha de llegir hidrur de... NH
3 hidrur de nitrogen (amoníac), CH4 hidrur de carboni.
Sals binaries:FeS sulfur de ferro(III) o sulfur de ferro.
Combinacions binaries entre metalls i no metalls: PCl3 tricllorur de fosfor.
Peroxids: K2O2 peroxid de potassi. H2O2 peroxid d'hidrogen (aigua oxigenada)
compostos ternaris: Hidroxids: AgOH hidroxid de plata. Pb(OH)2 dihidroxid de plom.
Oxoàcids:    Sistematica: H2SO4 tetraoxosulfat (VI) d'hidrogen. tradicional: HClO àcid hipocloros, HClO2 àcid cloros, HClO3 àcid cloric, HClO4 àcid percloric.

Entradas relacionadas: