Components de habilitats socials

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,78 KB

 

HABILITATS SOCIALS: conjunt de capacitats que ens permeten funcionar amb eficiència en les nostres relacions interpersonals.Les relacions socials són presents en qualsevol context: en relacions familiars, en relacions laborals, a l’institut o l’escola, en qualsevol activitat d’oci. Les habilitats socials contribueixen a augmentar el benestar. Persones que experimenten algun dèficit en les seves HHSS tindran més probabilitats de desenvolupar problemes emocionals i afectius. Aquest fet té un impacte negatiu en l’autoconcepte i l’autoestima. LES HHSS faciliten la integració en la societat.Les habilitats socials (HHSS) ens permeten:Millorar les nostres relacions interpersonals.Disminuir ansietat i estrès en situacions socials. Millorar l’autoestima, es a dir, incrementen la qualitat de vida.

TIPUS D’HABILITATS SOCIALS: N’hi poden haver de BÀSIQUES o de COMPLEXES. Amb les bàsiques aprenem i amb les complexes les desenvolupem.

DÈFICITS SOCIALS EN PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA:

  • DÈFICITS PERSONALS EN PERSONES GRANS: mostren falta d’habilitats socials per relacionar-se amb l’entorn, com per exemple: defensar els drets, expressar sentiments i desitjos, evitar peticions no desitjables, sol·licitar serveis i ajuda.

    • ETAPA DE PÈRDUES: especialment quan hi ha una pèrdua d’una persona apreciada/propera, que comporta situacions de soledat que afectaran en la salut emocional, debilita la capacitat d’afrontar les situacions socials. Es important que en aquesta etapa potenciem el manteniment de les relacions socials que es tinguin, tot i que també s’haurien de crear noves amistats i companys.

  • DÈFICITS PERSONALS EN PERSONES AMB DISCAPACITAT COGNITIVA: dificultat en distingir situacions que siguin correctes o incorrectes per mostrar la conducta, desconeixement de l’ús de les normes socials bàsiques, les conductes inadequades fan que pateixin rebuig i aïllament social, dificultat per iniciar/acabar/mantenir una conversa, dificultat per negar les coses, incapacitat per establir relacions noves, estils comunicatius inadequats.

Entradas relacionadas: