Comparació mill i locke

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,28 KB

 
Doncs bé, al llarg de la història hi ha hagut milers de filòsofs que s’han Preguntat sobre el tema de la política i reflexionaven sobre quins canvis feien Falta per aconseguir un ordre polític estable i que fes felíç (eudaimonia) a Tothom. Tot i així, en aquesta comparació ens centrarem en dos filòsofs molt Importants, John Locke i John Stuart Mill. John Locke va ser un filòsof empirista anglès que va treballar sobretot amb Temes relacionats amb el govern i l’epistemologia, es considera un dels pares del liberalisme. Va estudiar en el Christ College d’Oxford on li van reduir el Programa d’estudis al no fer cap referència a la filosofia cartesiana, els avenços De la nova ciència o les matemàtiques. A Locke no li va agradar que es Saltessin aquests aspectes de la filosofia i va dedicar el seu temps a fer Experiments químics i a l’estudi de la medicina. Es va convertir en un gran Professor a Oxford i al llegir la filosofia de Descartes alguna cosa es va Despertar dins d’ell i va començar a escriure la seva pròpia filosofia on es basa Sobretot en el coneixement i la política. Una cosa a destacar va ser que en la Seva filosofia molts apunts i textos personals estaven escrits amb una Topografia xifrada que només ell sabia interpretar. Locke era un filòsof empirista Modern que partia d’uns supòsits diferents als de la filosofia racionalista als que Estem acostumats. Els filòsofs empiristes creien que els continguts mentals no Eren innats, que l’experiència sensible és l’única font de coneixement, que L’evidència sensible és l’únic criteri de veritat i que els conceptes universals no Tenen cap valor objectiu. En canvi, John Stuart Mill va ser un filòsof (el més influent del Segle XIX) i Economista anglès. Es podia definir amb dues paraules, utilitarista i liberalista. Va ser membre del Partit Lliberal i va ser el primer membre del parlament que Va advocar pel dret a vot de les dones. Va ser educat pel seu pare James Mill i També per Jeremy Bentham i Francis Place, tots eren filòsofs i va rebre una Educació molt rigorosa, ja que va ser aïllat del contacte amb els nois de la seva Edat i practicaven amb ell mètodes d’educació filósòfics. Per Locke, els homes naixem bons, lliures i iguals. Per poder fer aquesta Comparació ens hem de situar dins la història i contextualitzar-ho sobre l’Edat Moderna on hi havia hagut la formació dels primers estats nacionals, ja que Durant l’Edat Mitjana, l’explicació teològica va perdre crèdit. Es va prendre Molta consciència sobre que l’ordre polític és una creació humana, no és un Ordre natural, sinó convencional. S’intentava buscar la màxima legitimació Racional per tal de buscar l’origen i el fonament de la societat i de l’Estat. Durant El context que hem presentat és on apareixen les diverses teories de contracte, Que s’ordenarien amb l’ordre següent:

Estat de natura

 Contracte social Estat civil ! Legitimació Així s’aconsegueix partir d’una situació hipotètica anomenada ‘’Estat de Natura’’: els homes es mantindran lliures, independents i iguals fins que es Converteixen en membres d’una societat política. Per saber que és l’Estat de Natura, existeix una llei natural que consisteix en que ningú ha de danyar als Altres en els seus drets naturals. Aquesta llei, és una llei obligatòria i que S’imposa a tot. Per tant, arribem a la conclusió de que Locke és un teòric del Dret natural. Per Locke els drets bàsics són la vida, la llibertat i la propietat. Aquests segons la seva opinió són una condició prèvia que fa possible una vida Humana el més digne possible. Per Locke, tots els humans tenen dret Imparcialment a allò que un altre té dret. Dins de la política de Locke, és Necessari fer referència al gran filòsof Thomas Hobbes, que considerava que L’ésser humà és un ésser individualista i que en l’estat de natura és egoista, ja Que només busca el propi plaer. John Locke opina just el contrari, però tot i així Si que afirma que no tots els humans són bons, ja que alguns no compleixen la Llei natural. En canvi John Mill s’oposa completament a les doctrines que intenten Reglamentar la vida privada de les persones i creu que aquests han estat Obligats a viure d’acord amb un ideal moral o social determinat. Cal dir que Durant la època de Mill, la llibertat era un concepte que es definia com una Protecció en contra la tirania del poder polític. Així doncs, Mill és un utilitarista Qualificat que nega l’existència del dret natural. En l’utilitarisme els drets són Ficcions útils i Mill defensa que els humans són útils per viure una vida amb Sentit, ja que estan dotats d’autonomia i raó per poder escollir les seves pròpies Opinions i la seva pròpia forma de vida. Segons Mill, nosaltres no naixem amb Drets i els drets no són naturals, sinó que són la conseqüència d’una lluita. Defineix els drets com a qualitats i diu que el valor d’aquests es troba en la Màxima utilitat per a més gran nombre. 

Entradas relacionadas: