Comentari 1ªEV

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,94 KB

el text q passem a comentar és de....1a l'hora d'abordar l'anàlisi de la coherència del text,començarem delimitant-ne l'eix temàtic q podem formular de la manera següent:....2RESUM 3estructura textual externa interna e interna 4 titol (tematic, parcialmenttemtic o rematic) 5ESTRUCTURA TEMATICA el teme esta localitzat a les linies X lineal (tot el tex) climatica (conclu) anticlimatica(intro)
circular( intro y conclu)6 per les caracteristiques que presenta aquest text pertany l'ambit periodistic i concretament en tracta d'un article d'opinio: nom autora titol data lloc d publicacio axix doncs presenta les següents caracteristiques propies del genere: ideologic subjectiu dona la seua opinio sobre..opinions critiques tema actual (verbs present indic) to serios (registre estandard o + literari) absencia de colloquialismes.7 la tipologia d'aquest text es expositivoargumentativa ja que la seua finalitat es intentar convencer al lector de... text organitzat en 3 parts recursos retorics (excl y preg retoriques 2ª p.sing-complice 1ªp.plur-sing-implicar-se) citacions y ref textual. la intencio comunicativa es directiva ja que mou al lector a fer...


...8es un canal escrit i per tant no es comparteix entre lector i autor el temps ni el espai d'enunciacio xq la inf. arriba diferida. el tex t 1 grau de formalitat y prep previa -mitja o mitja alt o alt. el text es unilateral escrt x 1 pers y multidirecc adeçat a 1 public matjoritari9 AUTOR REAL-AUTOR MODEL LECTOR MODEL locutor- es veu clarament-subjectivitat 1ªpers. sing -no es veu clarament-objectivitat aparent 3ª p. sing o plu( hom tothom la gent la societat tots)ALOCUTARI 2ª p. sing plu (usted)10la varietat lingüistica predominant al text el l'estandard xq es una realitzacio practica de la norma es supradialectal i a mes t com a objectiu principal la competencia llingúistica, l'eficacia comunicativa i la funcionalitat. des de el punt de vista de la variacio diatopica la varietat utilitzada es el catala (oriental alla) occid(aqui)VALORACIO PERSONAL: si fem un repas a l'article analitzat hem de referirnos al nivell d'adecuaco coherencia y cohesio pel q fa al primer aquest respon a les necesitats i al interes d'1 alumnes de 2º de bac perq...el llenguatge es clar i eficas ja que respon ales normes ortograf y gramaticals de la llengua axi com al nivell d'especificitat q s'ha mantingut baix al llarg d tot el text.les idees descrites en el articles estan bien aorganitzades ja que responen a una tipologia expositivoargumnt es a dir internament el tex es subdividix en 3 parts y per tant afirmem q el text es coherent y esta ben cohesionat la meu aopinio al respecte es....

Entradas relacionadas: