Come rabos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,85 KB

 

Diagrama de blocs  de l’obtenció del formigó

Preparació del formigó amb sorra aigua i grava —deixa que la pasta reposi durant una setmana- i lla tindrem l’obtenció del formigó

Diagrama de blocs de l’obtenció del ciment pòrtland

Extracció i elecció de les matèries primeres ---preparació  de les matèries primeres---mòlta---cocciósegona molta---envasament i conservació del ciment pòrtland  

Diferencia entre formigó i formigó armat

El formigó resisteix molt la compressió però poc l’estirament i moltes vegades li posen una armadura de acer que serveix per  fer-ho mes resistent al estirament llavors s’anomena formigó armat.

Sorra aigua elements que donem amb això com s’anomena

El formigó i el morter

Materials refractaris

Son el que aguantan molt bé les altes temperatures

En que consisteix l’arrebossar una paret

Consisteix a col·locar manualment capes de morter fines sobre la pared

Material que ve de la pedra com s’anomena

Materials petris

Perquè s’utilitza la grueta

S’utilitza per a elevar materials als llocs on es necessiten  es sol utilitza en obres petites o en llocs puntuals d’una edificació.Que indica los següents  línies i puntós

_________  tipus de planta: tipus ampla descripció: arestes, resultats

__________    tipus de línia: plena fila descripció: operacions, fites

- - - - - - - - -      tipus de línia: traçats descripció línies ocultes

-.-.-.-.-.-.--.-      tipus de línia traçats i punt fi descripció eixos de simetria

_._._._._._       tipus de línia  traçats i punt ample descripció seccions

Línia a mano   tipus de línia fina a ma alçada descripció trencs diversos

 

Di que plano es o si es un a secció

Una secció serveix per veure els interiors

Vista :

Alçat: de frente

Perfil: de al costat

Planta: des de arriba

Entradas relacionadas: