Colors llum secundaris

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,13 KB

 

PRIMERES AVANTGUARDES:C.HISTORIC:


Des de començaments de segle fins el 1945.Parteixen de les experiències del postimpressionisme.En el terreny artístic París és la capital cultural i artística, punt de referència mundial.Segona Revolució Industrial.El ritme que marquen les concentracions urbanes. De tal forma que la societat i la vida de l’home estan canviant ràpidament.Període de la Pau Armada, caracteritzat per l’Imperialisme (ambicions colonials), els conflictes nacionalistes van desembocar en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).Malgrat la pluralitat de les avantguardes podem trobar unes característiques comunes:neixen a Europa/rebuig del Realisme/creació d’un nou llenguatge/La majoria es donen a conèixer per “Manifests”/ recerca de la imatge i la seva percepció/l’art és entès com una investigació permanent i per tant són moviments efímers/Els artistes assumeixen la consciència de grup/És un art elitista no compres pel públic en general/ S'alliberen dels Salons oficials i els marxants i els col•leccionistes ocupen un posició primordial al mercat de l’art/Crisi de la concepció de l’art i del paper de l’artista. Mercantilització/ FAUVISME:
(1905 -1910)- exaltació del color com element principal de la pintura. - ús arbitrari del color, amb una autonomia del color respecte de la forma. - recuperació de la línia, amb traços gruixuts i nítids. - la pinzellada ampla, gruixuda (empastada), solta i expressiva- les distorsions i l’esquematització - pintura plana, no representen la tercera dimensió, ni la perspectiva ni el volum dels objectes pel Clarobscur.- caràcter no imitatiu de la realitat: cal - gran força visual, sense arribar a l’agressivitat.-simplificació de les formes i tendència cap a l'esquematisme.- temàtiques: paisatges rurals i urbans, interiors amb natures mortes, figures i retrats.L’EXPRESSIONISME ALEMANY (1905– 1925)

EL Cubisme (

1907 – 1914 ):- Anàlisi de la realitat basant-se en elements geomètrics: esfera, cilindre i con.- Redefinició del concepte de bellesa.- La llum i el color perden tota la seva importància. - Els pintors cubistes trenquen amb el concepte de perspectiva inventat pels artistes del Renaixement, que representaven l’espai a partir d’una visió fixa, monocular i instantània. - Múltiples punts de vista presentats simultàniament: - Absència de distinció entre l’objecte i el fons. Sense perspectiva - Temàtica preferida: les natures mortes i els retrats.
EL Futurisme (1909- 1918):- Negació total dels valors del passat - Proclamen com a màxim cànon de bellesa la velocitat - Intenten captar el moviment i la transformació; utilitzen la tècnica de la simultaneïtat- Exalten la joventut, l’agressivitat, el militarisme com a formes de progrés.- Els colors són variats, vius i contrastats per augmentar la sensació de moviment Abstracció lírica(1910– 1939):- Els colors són protagonistes absoluts i gaudeix d’una gran llibertat de creació.- Els colors purs, contrastats i brillants, sembla que tinguin entitat pròpia, al marge de les línies. Un quadre és una simfonia de colors.- Les formes, que en un principi són força naturalistes i orgàniques, i per tant, identificables, anirandesapareixent i diluint-se en un mar de colors contrastats-Composicions difícilment equiparables a formes reals- Tècnicament, Kandinski tendeix a barrejar l’oli amb l’aquarel•la per accentuar el lirisme del color i aconseguir tons afectius, sentimentals o emotius.- Utilitza la força expressiva de la forma i el color que són capaços de comunicar per si mateixos,dinamisme, emoció, i ritme, tal i com ho fa la música .- Es veu la pintura com un instrument per incidir en l’ànima de l’espectador, provocant emocions i sentiments. Mirar un quadre és com escoltar una simfonia musical.
EL Surrealisme ( 1924 – 1936 ):El Surrealisme tractava d’eliminar la intervenció reguladora de la raó durant el procediment pictòric, és a dir, el que es coneix com automatisme psíquic, en el que els pintors deixen fluir amb tota llibertat llurs pensaments i llur forma de pintar. - imatges de somnis: una mena de fotografia de les construccions irracionals que la ment pot produir:- Temàtica: somnis, sexualitat,... I social, ( fonts de la repressió psicològica). L’art serà per a ells un mètode de coneixement de la realitat interior, no visible. En escultura: transformació dels objectes quotidians en objectes poètics que evoquen els records familiars, d’infantesa. Tecniques:l’automatisme (que consisteix en dibuixar o escriure sense lògica, movent la mà incontroladament)/la desorientació reflexiva (per la qual associen objectes estranys, sorgits del subconscient, en espais lògics i realistes)/el collage. Realització d'una pintura o dibuix amb un o més objectes enganxats/el grattage. La pintura es desprén de la tela mitjançant esquinçadés, creant un efecte de relleu/el frotagge. Dibuixos compostos pel frec de superfícies rugoses contra el paper o el llenç/el fotomuntatge. Uníó de fotografies o parts de fotografies/En escultura: Assemblage, és a dir, unir diferents materials i objectes de forma que s’aconsegueixi un efecte tridimensional.
IV/Vassily Kandinsky/1911/estil:abstracció lírica/tecnica:oli i aquarela sobre tela.

Composició:

tancada,superficial i asimetrica. 2linies divideixen el quadres:COSTAT DRET(línies esmolades i dentades=confusió) COSTAT ESQUERRA(línies suaus=tranquilitat) CENTRE (2 línies ngres).

EL.FORMALS:

Equilibri entre línia i dibiux. Predomini del color es total i absolut. Pinzellada: classica.Colors:sense contorn, purs, vius, forts i contrastats.Joc de freds i calids.

LLUM

No hi ha font lumínica externa, la llum sorgeix dels mateixos colors.

ESPAI:

fons pla, format per taques de color/ sense profunditat no perspectiva/superposició de formes.

FIGURES:

simplificades i geometritzades com una taquigràfia.Abstractes pero les formes es poden identificar alguns objectes. No es figurativa.

MOVI:

Tensió dinamica mitjançant la distribució-esquerra(acurada de colors) -dreta(taques de colors).

TEMA:

es la forma i el color.Un paisatge amb figures que fan referència a temes de contes de fades: bèl•lics (genets enfrontats, fortalesa, llances de soldats...) i potser també a la Pau.

Font:

No hi ha nomes una experimentació plastica a partir del 1909.Iconografia:abstractapero amb formes:cosacs acavall, barques, amnts, muntanya, 2figures, arc de Sant Martí./lA Pau Després DE LA BATALLA.

Fun:

ESTETICA I DE RECERCA.

Gen:

PINTURA ABSTRACTE.
Formes úniques de continuitat en l'espai/Boccioni/ estil:Futurisme/ tecnica:fosa amb motlle/1913.

Composició

Oberta(centrifuga),asimetrica i desproporcionada/dues grans línies diagonals/contrast entre línies corbes i rectes inclinades.

EL.FORMALS:

Sobreposicio de volums(concaus i convexos que estallen en arestes).El contorn no es clar. Extrema pulcritud i polidesa. Plena de sortints i entrants.

LLUM:

símbol de progres dels futuristes. Figures:antropomorfica d'un home en posició de marxa desproporcionada i distorsionada, empeny endavant d'una manera rigorosa. Es anonima, sense detalls, superflus, sense fisionomia, sense sexe. Simultaneitat espacial(del Cubisme) i temporal.

MOVI:

2 moviments:-les aletes i empenyer cap endavant.

TEMA:

la velocitat, el maquinisme, el progres.

FONT

Inspirada a l'escultura hel•lenistica.

Iconografia

Representa un home amb pocs detalls.

Iconologia:

Home modern, anonim que viu en la gran ciutat. Símbol=home del futur=dinamisme.

GEN:

AL•LEGORIC.

FUN

Estetica o decorativa i de recerca.
Interior Holandes I/Joan Miró/estil:Surrealisme automatic/tecnica oli sobre tela/ 1928/ Composició:
TANCADA, PLANA I ASIMETRICA.Línies:centre compositiu el trobem a la figura del tocador del llaüt que esta engrandida a la resta d'elements.Les línies que dominen són les rectes marcades per l’estructura de l’habitació i les corbes de les figures EL.FORMALS:
PREDOMINI DEL COLOR.

Color:

utilitzats de forma autonoma, son purs i plan i la gamma cromatica limitada de colors brillants.

LLUM:

donada pels colors, tenen llum propia i destaca el blanc i groc.

ESPAI:

La perspectiva ha quedat totalment deformada i quasi anul•lada.Pla. El color unifica els espais a siperficies planes. Juga amb el volum i el pla. Diferents punts de vista amb les rajoles.

FIGURES:

obra figurativa i no realista, tendencia cap a l'abstracció, figures i objectes tenen un proces d'esquematització, figura descomposta en parts i planes.

MOVI:

dinamisme(sembla que ballin).

TEMA:

somnis,sexualitat(fonts de la repressió psicologica).L'art sera per a ells un metode de coneixement de la realitat interior, no visibles

.FONT:

sorgeixdel quadre Home tocant el llaüt de H.M Sorgh.

Iconografia:

Bàsicament trobem els mateixos objectes i en les mateixes posicions que en l’original holandès però amb una interpretació lliure i amb un llenguatge molt personal del quadre de Sorgh. Ens fa conscients que allò que hi veiem és un conjunt de taques de pintura sobre una superfície plana i no un veritable fragment de la realitat. D’alguna manera ens fa conscients dels paranys del quadre holandès.

Iconologia:

interpretació que eel fa d'una obra classica.

GEN:

quotidia.

FUN:

ESTETICA I DE RECERCA.
EL GRAN PROFETA/Pablo Gargallo/estil:Cubisme, amb trets expressionistes i figuratius/material:guix pintat imitant el bronze/tecnica:fosa a l'arena/1933/Composició:
Oberta i asimetrica.Eix central format pel cvap, la columna vertebral i la cam esquerra.

Línies:

dominen les vericals i diagonals, i corbes.

EL.FORMALS:VOLUM:

utilitza el buit com element plastic/volum virtual(forats). Multifacial(el millor punt de vista el frontal).

Textura:

llisa i polida , patinat i monocroma.

LLUM:

no es estetica com les ombres, canvien contínuament/llum aprofita el buit per penetrar en l'interior de la figura/es fonamental(depen com li toca cambia).

FIGURA:

exempta masculina, dempeus/figurativa amb formes esquematiques i geometritzades/certa desproporció/expressivitat en el rostre i gest.

MOVI:

te sensació de força, per tant es dinamica.

TEMA:

Bíblic, es un profeta. Representa un lider o guia. Es un profeta laic.

FONT:

evangeli(episodi de Joan Baptista)

Iconografia

Profeta amb el basto, el braç alçat, barba, cridant,vestit. Imatge poderosa que exhorta amb vehemencia a la multitud, tan físicament com ideologicament.

Iconologia:

profeta laic/profeta que clama en el desert sense cap menam de tractament religiós sinó com crit de denuncia social(facisme).Adverteix que tot pot acabar com una guerra si no sortim al carrer a cridar.

GEN:

al•legoric.

FUN:

estetica i de recerca artística.
La persistencia de la memoria/Salvador Dalí/estil:Surrealisme/tecnica:a l'oli sobre tela/1931/ Composició:
hi ha equilibri.Superficial, asimetrica i tancada.

Línies:

horitzontal, marcada per la l.D'horitzó/diagonal del taulell i el cap tou/corbes dels rellotges i també del cap.Línia d'horitzó molt alta

.EL.FORMALS:

dibuix molt realista,detallista i precís.Predomini de la línia sobre el color. Colors:son de tonalitats brillants i lluminosos/predominen el freds.Pinzellada:llepada, academica i precisa.Llum:es irreal(fotografica), representa la llum del capvespre.

ESPAI

Perspectiva tradicional, existeix pero l'espai sembla estrany.Diferents punts de vista.Espai pla.

FIGURES:

Hiperrealisme, plans, facils d'identificar.Representen un món oníric(somnis).Són objectes sense expressivitat.

MOVI:

no té/quietud,tranquilitat.

TEMA:

pas del temps i la persistencia de la memoria:el que perdura és el que és dur i el pas deltemps va esborrant la resta.

FONT:

inspirat per la seva inspiració va ser una visió que va tenir després de reflexionar sobre els misteris de les coses dures i toves.

PLASTICA:

el Bosch.Iconografia:Paisatge mediterrani./Rellotges: tres tous(=TEMPS) i un de rígid(=COSES Q PERDUREN EN EL TEMPS)/Forma jacent (autoretrat de Dalí) home tou de gran nas,(=Efímer)/Insectes: formigues i les mosques allò putrefacte que està en procés de descomposició(=ANGOIXA I HORROR).

Gen:

paisatgístic oníric/psicologic.

FUN

Esteica alhora es una terapia per l'autor.

LA RATLLA VERDA/Henri Matisse/estil:fauvisme/tecnica:oli sobre tela(amb retocs al tremp)/ 

Composició:


SIMETRICA,TANCADA,SUPERFICIAL I

GEOMETRITZANTS.Línies:


Predomina la verticalitat i la línia verda es l'eix de simetria

EL.FORMALS:


Predomini del color, pero també del dibuix(contorns)

Pinzellada:


Visible, llarga empastada,rapida i irregular


COLORS:

intensos,vius i molt contrastats(complementaris).Color autonom de les formes, son arbitraris i purs.Donen llum i clarobscurs. VERD, GROC,ROSAT,BLAU I NEGRE.

LLUM:


Procendent dels color, contrast entre freds i calids

ESPAI:


Pla.Profunditat tactil i no perspectivista, la pintura es una superfícies del color.Fons tractat amb els colors oposats, no li interessa.

MOTIUS:

retrat figuratiu i esquematic(formes senzilles)amb certa geometritzacio.Influenciat per l'art primitiu África. La cara no te volum perque no utilitza clarobscur. No li interessa l'expressió(rígida).

MOVI


:no hi ha

TEMA:


Retrat de l'esposa de Matisse

FONT:


enquadrament i tema classicistes per tractats de forma innovadora.Iconografia:Retrat del bust en posició frontal, d'AMELIE PARAYER.Iconologia:Homenatge a la Madame Matisse, la dona que dedica la seva vida a l'artista.

GEN


:retrat


Funció


:de recerca i innovació plastica

Entradas relacionadas: