Cmc

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,81 KB

L'UNIVERS: Conjunt de matèria i energia que hi ha a l'espai. Format per milers de milions de galàxies, cada una amb milions d'estels. COMPOSICIÓ: Matèria normal visible:0,4%; matèria normal no lluminosa:3,6%; matèria fosca:21%; energia fosca:75%. MATÈRIA NORMAL:__4% de l'univers,__formada x àtoms d'elements químics. MATÈRIA FOSCA: _21%de l'univers_No s veu directament-sen desconeix composició-no emet ni llum ni radiació_es considera k es cmporta com 1 matèria comuna. ENERGIA FOSCA:_75%de l'univers_no es sap quina s sa sva nturalesa_actua d manera cntrària a la frça de la gravetat. ORÍGEN DE L'UNIVERS (teoria BIGBANG): 1948, George Gamow va proposar k l'univers s va crear dspres d'1 gran explsió: BIG-BANG:Materia stava concentrada en 1 zona mlt petita o quan s va prodir s'explosió, la materia va sortir impulsada en ttes direccions. Es va cncentrar en ESTELS i GALÀXIES. Des de llavors l'univers està en evolució constant. CONFIRMACIÓ DE TEORIA BIG BANG: la teoria no va ser acceptada fins que 2 grans descobriments van aportar proves que la cnfirmaven: La radiació de fons de microones còsmiques: Dscoberta x Arno Penzias i Rbert Wilson (1965). Comprovaven un receptor nou d microones mlt sensible i van recollir 1 radiació extranya que arribà com a microones a causa de l'expansió de l'univers, lo qual dmostra que l'univers té un orígen. L'eco del Big Bang:La cnfirmació decisiva de la teoria va ser gracies al satèl·lit COBE. Cientifics van detectar pertorbacions de la radiació còsmica i en analitzar-les van confirmar la teoria del Big Bang.

LINTERIOR D LA TERRA: Ones sismiques: originades per terratrèmols, k travessen l'interior del planeta i modifiquen la direcció i vlocitat sgons per on es propaguen. WEGENER ELS CONTINENTS EN MOVIMENT: _Va afirmar que els continents es van anar desplaçant lentament fins arribar a la geografia actual_la majria del geòlegs de la seva epoca van rebutjar la idea_no va encertat amb la seva teoria (ja que ell deia que els continents solcaven per l'escorça) però va ser la base per la teoria de la tectonica de plaques. PROVES DERIVA DELS CONTINENTS: P. geogràfiques: coincidència entre les formes dels diferents continents(puzle).P.Paleontologiques: fòssils. P. geològiques i tectòniques: SI unim els continents, els tipues de roca, la cronologia i les cadenes muntanyoses tenen continuitat. P. Paleoclimàiques:Zones actualment amb un clima, han passat per un clima oposat. SISTEMA SOLAR:Evolució dels estels: 1.Explota una supernova 2.Explosio genera una ona de xoc 3.Ona de xoc s'atraca a la nebulosa 4.Ona de xoc comprimeix la nebulosa 5.Al centre d la nebulosa hi ha més colisions i s'escalfa, allibera energia i tenim estrella (sol).Evolució Sistema solar: La nebulosa es cmprimeix, es colapsa i es trnsforma en 1 disc. El centre dl disc sta més calent i els elements + lleugers van cap a l'exterior. A cada zona del disc si va frmant un planeta. A les zones internes tmb s'hi creen planetes. Material que no s'ha convertit n planeta es cnverteix en satèlit.

Entradas relacionadas: