Climas de españa Oceanico mediterraneo vegetal...

Enviado por kazama y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en gallego con un tamaño de 4,04 KB

 

Clima Oceanico:Bosque caducifolio:-constituido x arbolesaltas con tronco recto y liso y hojas grandes, q caen en otoño, st tipo debosque posee relativament pocas species q aparecen reunidas formando grandesmasas. Las mas caractristicas son el carballo y la faia , no sotobosque medranfieitos e musgos.A faia tolera mal a calor, moi ben o frio e esixe granhumidade, adaptase a solos calcarios e siliceos. O carballo(roble) non soportaos verans calorosos, ten menos tolerancia o frio e esixe menos humidade que afaia, a sua altura e mais baixa.o seu crecemento e lento, a madeira dura. Ocastiñeiro es una formación vexetal que gañou terreo a costa do carballo poispermite o aproveitamento do froito e madeira.outras especies osn ofreixo,tileiro, umeiro e abeleira, caxigo e eucalipto.

A landa e os prados:-a landa e unha vexetacion de matogueiracunha altura que pode alcanzar os catro metros. As especies mais abundantes sono breixo o toxo e a xesta.  Os pradosocupan grandes extensions de terreo nas paisaxes oceánicas

 Clima Mediterráneo:-Bosque perennifolio:-formado por arbolesd media altura, con troncos no rectilíneos, de cortiza grosa e rugosa, cunhasramas que crean cimos globulares e amplos, q proxectan sombra sobre o chan paradiminuir a insolación e a evaporación. As especies mais características son aaciñeira e a sobreira. Posue un rico sotobosque de piorno serran e xesta. Aaciñeira es a arbore mais característica e estendida do clima mediterráneo, esresistente ala seca y se adapta a todo tipo de solos. A sua madeira esresistente. A sobreira necesita invernos suaves certa humidade e solossiliceos. O piñeiro e una formación vegetal secundaria q  s adapta a condicions xtremas d frio calorhumidade aridez asi como a solos diversos.

A matogueira:- e o resultado da degradación do bosque poloser humano. Presenta tres tipos característicos:

O maquis: e unha formación arbustiva densa, caseimpenetrable de mais de dous metros de altura, integrado por matogueirasesclerofiticas son o tomiño, romeo, lavanda.

A garriga: esta formada por arbustos e matogueiras de poucaaltura que deixan zonas sen cubrir, especies características tomiño, romeo,lavanda.

A estepa atopase na zona semiárida dos sudeste peninsular edo val do Ebro.especies destacan palmito, tomiño, espartal eo esparrago.

 

Vexetal Ribeira.. os bosques estan formados por especiescomo o ameneiro a salgueiro o chopo eo alamo. Menos exisentes en humidade son ofreixo e o umeiro, as  matogueiras masiabundantes son o sanguiño o ligustro e a madreselva.

 
Vexetal montaña:- Montaña alpina:piso subalpino::--entre1200 e os 2400m reune confieras naturais como o abeto o piñeiro negro e opiñeiro silvestre. O abeto pode formar bosques mixtos coa faia. O sotobosqueesta constituido por arbustos como o rododentro e a arandeira. PisoAlpino::--ntre 2400 e 3000m ten un periodo vexetativo curto xq q pasa de seteou oito meses cuberto pola neve,medran pequenas prantas rupícolas. PisoNival::-- mas d 3000m ten espacios de topográfica algo plana ou d pendentereducida pequenas plantas rupícolas dispostas directamente sobre a rocha .

Resto d montañas:-- carecen do piso subalpino de confieras, pasasedirectamente do bosque característico o pido supraforestasl, formado porarbustos de diferentes tipos según el clima, na zona atlántica breixo e xesta,medit. Arburtos e matogu

Entradas relacionadas: