Climas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,64 KB

Clima oceanic:
Localització: Ocupa el Nord Peninsular
Factors determinants: proximitat a l’Atlàntic, latitud (proximitat al front polar)
Característiques:
Precipitacions abundants i regulars. Total anual > de 800 mm. Dies de pluja més de 150. Distribució regular de precipitacions, amb màxims a l’hivern i mínim a l’estiu. A les zones de transició al mediterrani continentalitzat hi pot haver fins a 2 mesos secs.
Temperatures suas i amb amplitud tèrmica baixa (< 15ºC). Diferències entre la costa i l’ interior. Temperatura mitjana al voltant dels 13-15 º C. Influència termorreguladora de la mar.
Clima mediterraneo:
Localització: Ocupa la major part de la península, les Illes Balears, Ceuta i Melilla.
Característiques: Es caracteritza per una precipitacions escasses i irregulars, inferior als 800 mm. anuals i amb una marcada sequera estival, motivada per la presència de l’anticicló de les Açores i l’anticicló continental nordafricà. Les màximes precipitacions es donen als equinoccis, menys a les zones més pròximes a l’Atlàntic que tenen lloc a l’hivern. Solen ser moltes vegades precipitacions torrencials, que provoquen una forta erosió. La temperatura augmenta des de la costa a l‘interior i des del nord fins al sud. El clima mediterrani presenta dos subtipus:
Mediterrani costaner
Mediterrani interior
Clima mediterrani costaner:
Localització: Ocupa la costa mediterrània peninsular, excepte el Sudest. També la costa sudatlàntica , l’arxipiélag balear i Ceuta i Melilla.
Característiques:
Precipitacions escases (entre 300 i 800 mm)
Amb diferències entre les costes mediterrània amb precipitacions menors i màxim a la tardor (per les situacions de l’Est i la gota freda) i la costa atlàntica amb majors precipitacions i màxims entre la tardor i l’hivern, per veure’s afectades per les borrasques atlàntiques.
Temperatures amb amplitud tèrmica mitjana (12-16ºC) amb estius calorosos (més de 22 ºC) i hiverns suaus (mínimes per sobre dels 10 ºC. Les temperatures augmenten de nord a sud.
Clima mediterranio interior:
Localització: Compren l’interior peninsular menys la zona mitja de la vall de l’Ebre.
Factors determinants: aillament de la influència marítima (caràcter continentalitzat)
Característiques:
Precipitacions escasses (entre 300 i 800 mm)
Amb diferències entre l’oest i l’est degut a l’entrada de les borrasques atlàntiques. Màxim als equinoccis.
Temperatures amb amplitud tèrmica alta (>16ºC) es diferencien diverses zones:
Submeseta Nord. Estius frescs i hiverns freds. Importància de les gelades i les boires.
Submeseta Sud i voreres de la vall de l’Ebre. Estius calorosos i hiverns freds.
Extremadura i interior d’Andalusia. Estius molt calorosos i hiverns moderats


Clima arido:
Localització: Sudest peninsular i zona mitja de la vall de l’Ebre.
Factors determinants: El relleu dificulta l’entrada de les borrasques atlàntiques i la proximitat amb África permet l’arribada d’aire sec i càlid.
Característiques:
Precipitacions escasses (<300 mm)
Una de les regions més seques de la península que la converteixen pràcticamente en estepària.
Temperatures elevades tot l’any: Mitjanes superiors a 18 º C. no obstant, a algunes zones de l’interior (la Mancha i Ebre) els hiverns poden ser un poc més frescs.
Clima canario:
Localització: Illes Canàries
Factors determinants: Situació a l’extrem sud de la zona temperada la qual cosa provoca influències variades. Preponderància de l’anticicló de les Açores; la corrent freda de Canàries; i el relleu insular que modifica el clima localment.
Característiques: 
Precipitacions molt escasses i irregulars. Illes occidentals entre 150 i 300 mm a les orientals (Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria no arriben els 150 mm). A les zones altes i de Barlovent poden arribar els 1000 mm. Les màximes es donen a l’hivern.
Temperatures: Càlides durant tot l’any. Cap mes baixa de 17 º C (Amb una mitjana d’uns 20 ºC). L’altitud provoca una baixada de temperatures mitjanes.
Clima de montaña:
Localització: territoris situats a més de 1000 metres d’altitud, el que modifica localment el clima de la zona, disminuint la temperatura i augmentant la precipitació.
Temperatures: Disminueixen 0,6 ºC por cada 100 metres, per la qual cosa aquestes zones tenen mitjanes anuals molt baixes (inferiors a 10 ºC). Estius frescs (menys de 22 ºC) i hiverns molt freds (mesos amb temperatures inferiors a 0ºC)
Precipitacions: Solen ser abundants, sobre tot a barlovent, on poden superar els 1000 mm anuals. A l’hivern en forma de neu.

Entradas relacionadas: