Classificació activitats alternatives

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,54 KB

 

1-Quins son els objectius que persegueix la practica de l’activitat física?

Els objectius de l’activitat física en defineixen tres vessants:

– L’activitat física educativa es planteja com a objectius:


l’aprenentatge motor, el condicionament físic i l’educació en valors.

– L’activitat física recreativa té com a objectius:


les relacions socials i la diversió.

– L’activitat física utilitària persegueix objectius:


relacionats amb la salut i el treball.


2-Que son les activitats recreatives? En quins tres grups es poden clasificar? Posa’n alguns exemples

Definim les activitats recreatives com les que es fan voluntàriament durant el temps que queda lliure després de les obligacions quotidianes, també anomenades activitats de  lleure.

Les podem classifi car en tres grans grups:

– Els jocs:


jocs d’habilitat, jocs de destresa, jocs sensorials i jocs dansats.

– Les activitats alternatives:activitats en equip
com la indiaca, l’hoquei en línia,

activitats individuals, com el monopatí, els patins en línia, els jocs malabars, i activitats d’adversari, com els pompons, les pales de platja.

– Les activitats en la natura:en el medi terrestre
, com el senderisme, l’escalada, l’espeleologia,en el medi aeri, com el globus aerostàtic, l’ala delta, i en el medi aquàtic, com el piragüisme, el ràfting, el submarinisme.


3-Quines son les activitats alternatives?

Les activitats alternatives miren de recollir les manifestacions espontànies d’origen individual o col·lectiu que han sorgit i que s’han popularitzat entre la població.


4-Explica breument l’origen de l’esport modern

L’esport modern neix a la fi del Segle XIX i al començament del XX. L’anglès Thomas Arnold (1795) és considerat el pare de l’esport modern. Les seves teories educatives proposaven la introducció dels jocs esportius en les classes d’Educació física.


5-Explica quines activitats poden ser considerades esports i per què

Molts jocs populars, amb el temps, s’han deixat de practicar espontàniament i, com a forma recreativa, s’han reglamentat i participen en alguna mena de competició. Són els esports tradicionals o autòctons. En general, l’esport és una situació motriu que es caracteritza per tres paràmetres: acció motriu, competició reglada i institucionalització.


6-Quins son els trets bàsics del reglament del esport?

Els aspectes bàsics que recull el reglament d’un esport són: les instal·lacions i l’ús de l’espai, els participants, les regles del joc i el sistema de puntuació.


7-Què s’entén per estratègia? I per tàctica?

L’estratègia és el pensament previ a la competició, la preparació de la participació i el plantejament general del joc. La tàctica és la posada en pràctica de l’estratègia. En els esports col·lectius, la tàctica es concreta en els sistemes de joc o sistemes tàctics, que s’apliquen durant el joc.


8-Quines variables s’utilitzen per a l’anàlisi i la classificació dels esports

Per a l’anàlisi i la classificació dels esports s’utilitzen les variables següents: els companys, els adversaris i l’espai.

Per a la classificació dels esports col·lectius s’analitza l’espai i la participació en el joc.


9-Esmenta Déu esports col·lectius i indica com són l’espai dec i la participació en cadas

Curses atlètiques de relleus:


espai comú, participació simultània.

Rem:


espai comú, participació simultània.

Curses d’orientació:


espai comú, participació simultània.

Vela:


espai comú, participació simultània.

Gimnàstica rítmica:


espai comú, participació simultània.

Curses aquàtiques de relleus:


espai comú, participació simultània.

Natació per equips


: espai comú, participació alternativa.

Natació sincronitzada:


espai comú, participació simultània.

Tennis mixt:


espai comú, participació alternativa.

Voleibol:


espai separat, participació simultània.


10- Quins són els dos grans grups d’esports individuals? Pose’n alguns exemples.

Els grans grups d’esports individuals són:

-Els esports individuals amb oposició:

esports de raqueta ,tennis, pilota basca, pàdel.

-Els esports de combat:

judo, karate, esgrima.

-Els esports individuals sense oposició:

curses i concursos atlètics, gimnàstica artística i rítmica, salts de trampolí, natació.

Entradas relacionadas: