Ciutat i urbanització a Catalunya

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,39 KB

 

CIUTAT I URBANITZACIÓ A Catalunya Plànols de les ciutats catalanes:  Hi destaca sempre el nucli antic envoltat dels eixamples construïts al Segle XIX, de traçat irregular i carrers amples. Actualment les ciutats segueixen l'expansió en barris perifèrics.

Problemàtica urbana catalana

Segregació social


: La forta immigració dels últims anys ha provocat la saturació dels barris vells on s'acumula la població immigrada en habitatges sense condicions però de lloguers irregulars que augmenten la degradació del barri i la problemàtica social i els seus habitants queden marginats. Semblant al que passa als pisos de les ciutats dormitori. Mobilitat residencial: Les famílies benestants, joves i amb fills, es traslladen a les ciutats inferiors a 100000 habitants situades fora de les zones metropolitanes però seguiexen treballant a la ciutat creant una densificació del trànsit Impacte ambiental: La reutilització dels residus sòlids urbans és escassa i una bona part dels residus són traslladats a abocadors, incineradores o ecoparcs. A més, hi ha un elevat consum d'aigua per satisfer un consum creixent que comporta un impacte ambiental i ecològic. Política territorial catalana Les ciutats catalanes són dinàmiques i els agents urbans poden modificar­les (com a pasat amb pb9 moltes fabriques fa uns anys). La seva política territorial va destinada a frenar el consum de sòl, millorar la cohesió social i els transports i protegir el patrimoni urbanístic amb una important planificació urbanística. Per evitar la segregació cal fer una política d'habitatge en certs barris per a millorar­los. (la generalitat crea fons xq els ajuntaments crein espais púbics, equipaments colectius i acessos adequats, millores socials i economiques x evitar l’exclusió) S'han creat les ARE, on el govern por intervenir directament per construir habitatges.


L'ESPAI URBÀ A Catalunya La urbanització difusa a Catalunya: A causa de la puja constant dels preus dels habitatges, l'atur a Barcelona, els canvis de localització industrial, etc. Han provocat que la població se'n vagi de l'àrea metropolitana. El territori tendeix a igualar­se però Barcelona manté la centralitat (la conseq del nou model es augment del consium de sol, intensificació del transit i creix del cost de despeses energetiques i infraestructures). La connexió de les ciutats catalanes amb els eixos urbans d'Espanya i Europa Tarragona, Reus i Girona estan adquirint dinamisme a causa d'estar situades a l'eix europeu mediterrani. Per altra banda, Lleida està intentant unir­se a l'eix de la vall de l'Ebre que uneix l'eix mediterrani amb el cantàbric, però encara no ha assolit una definició prou sòlida. Tot i que el tren de gran velocitat que passa per Lleida i enllaça Madrid i Barcelona ha significat una gran oportunitat per a la ciutat. Les ciutats catalanes tendeixen a formar una xarxa de municipis cada vegada més interconnectada també amb els grans eixos urbans i de comunicacions d'Espanya i Europa.

Entradas relacionadas: