Ciutat medieval

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,64 KB

 

1. Que provoca que les ciutats tornen a ser importants? Per l’augment de la producció agrícola que fa que la gent mengi millor i augmenti la població.
La gent que sobra al camp emigra a la ciutat.
A més, el que sobra de la producció es venut als mercat de la ciutat

2. Quines noves tècniques i instruments van aparèixer? La tècnica del triennal, i instruments, l’arada de ferro, la ferradura, collera, i el molí de vent.

3. Parts de la ciutat medieval? Muralles, plaça, carrers, catedral, convents, mercat, llotja, drassanes, palaus, cases, ajuntament, esglésies.

4. Quin nom reben moltes ciutats noves? Burg I els seus habitats? Burgesos

Fases

1ra fase:
1000-1150: La població augmenta poc a poc per causa d’una agricultura endarrerida

2na fase: 1150-1300: Augment espectacular de la població causat per millores agrícoles, entre elles la rotació triennal i les noves eines.

3ra fase: 1300-1350: Època de males collites, la població es debilita i mor, en Catalunya s’anomena “los mals anys”

4ta fase: 1350-14

00: Arriba la pesta sobre una població ja feble, moren uns 28 milions d’europeus, un de cada 3 aproximadament

5ta fase: a partir de 1400, recuperació.

7. Quina relació hi ha entre ciutats i recuperació pel poder reial? Quan van aparèixer les ciutats, el rei comença a cobrar impostos els burgesos i amb estos diners pot pagar un exèrcit amb el que fer front als senyors feudals.

8. Característiques dels gremis: Que eren?Com s’organitzaven? (serà un text)

Agrupació d’artesans que fan un mateix ofici.

Mestre-oficial-aprenent

Per exemple: fixaven els preus i estaven obligats a formar-hi part del gremi.

9. Per què es va produir la crisi?

Per l’aparició de la pesta, un període de males collites i la inseguretat de les guerres i els bandolers

10. Quins efectes va tindre al camp hi ha la ciutat?

Al camp moltes terres van ser abandonades donada la gran mortalitat, els senyors feudals van voler recuperar diners i van imposar fortes multes als pagesos conegudes com a “mals usos”. Davant d’això, els pagesos es revoltes, a Catalunya es coneixen com “els remences”.

A la citat passen gana i decau el comerç, els barris jueus són atacats i es demanen millores en el govern de la ciutat.

11. Preguntes de vocabulari (per exemple):

Mals usos: Conjunt de costums que permetien al senyor feudal imposar normes arbitràries als seus pagesos.

Burg: Ciutat

Call: Barri jueu.

Intestia (mal ús): És un dret senyorial que penalitzava els pagesos que morien sense fer testament. La penalització consistia en la confiscació d'una part dels seus bens, en la majoria dels casos, d’un terç.

Gremi: Grup de artesans que fan el mateix ofici.

Patriciat urbà: Alta burgesia.

ÈPOCA FEUDAL

CIUTATS

SEGLES

S X-XV

A PARTIR DEL S.XII

HABITANTS

NOBLES/PAGESOS

BURGESOS

ECONOMIA

AGRICULTURA

COMERÇ/ARTESANIA

CONDICIÓ SOCIAL

SERF

LLIURES

GOVERN

SENYOR FEUDAL

REI/MAGISTRATS

Entradas relacionadas: