Ciències Socials

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,62 KB

 

Les materias primeres naturals: Serveixen x fer productes industrials. an de ser degudamen transformades,es troben a la natura:D'origen animal: (llana,pells),probenen de la ramaderia, peix: x fer olis,farines./ D'origen vegetal: productes agricoles(cotó),productes forestals(fusta,cautxú)/ D'origen mineral:sextreuen del subsól,la majoria son sotmessos a transformacions. Metàlics:Son els q sextreuen els metalls(hematites=ferro)(bauxita=alumini)costitueixen la base dela industria siderurgicai metalurgica,(or,plata)/No metalics:altres materies: sal,sofre,roques industrials com grait,pissarra,marbre,(x ala costrucció)/ carbo, gas mineral,urani,petroli(minerals energetics)///La mineria: conjunt de processos el qual permet extreure els minerals del subsól. poden ser a cel obert o subterranies,els minerals es troben en jaciments.///industries de bens de producció: elaboren productes semielaborats que serveixen de materia primera x altres industries, tambe sanomena industria pesant xke manipula quantitats enormes de producte( akesta necessita grans instalacions,ma dobra nombrosa i molt capital/ industries de bens d'ús i de consum: produeixen articles q van destinats directament al mercat i als consumidors, sesolen anomenar industries lleugeres, x bens de produccio son normalment de poc volum./ industries punta: akelles industries q fan servir les tecnologies mes avançadesi recents,rekereixen personal molt preparat i especialitzat.///classificació:petites,mitjanes,grans empreses. Sl. quan pertanyen a un propietari o diversos, Sa quan la propietat esta dividida en accions.