Ciencies formals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,79 KB

 

MÈTODE DE LES CIÈNCIES SOCIALS:

Han d’utilitzar els mateixos mètodes que les empíriques/naturals?

A les ciències empíriques socials hi ha una relació.

Galileu va refutar amb una sola comprovació la hipòtesi d’Aristòtil. A les ciències socials hi ha una relació entre l’objecte (a qui s’estudia) i el subjecte d’estudi (qui estudia) que no hi és a les ciències naturals. Ja que a les ciències socials l’objecte és el subjecte, l’ésser humà s’estudia a ell mateix.

-A les ciències socials no tenen la mateixa capacitat de predicció que les nautrals. És més fàcil predir ales naturals que a les socials ja que a les socials els ésser humans sóm lliures, raonem, tenim lliure alibr. Noslatres sóm més lliures que els lleons, per exemple.

-La capacitat de generalització també és molt més difícil a les socials degust a la variabilitat humana.

-Degut a l’objecte i el subjecte són el mateix no podem fer del tot objectves, l’objecte que estudiem ens transmet empatia ja que estem parlant d’un ésser com nosaltres. Ser completament neutral és pràcticament impssible. Es busca la màxima objectivitat però sempre hi haurà part de subjectivitat.

-
la pregunta que s’han fet; ¿Les ciències socials han d’utilitzar els mateixos mètodes que les naturals? (2)

Correntempiricatòlica;


creuen que la ciència ha de ser unitària, una disciplina que no utilitzi el mètode hipoteticodeductiu, no ha der ser considerada una ciència, per tant les ciències socials han d’utilitzar els mateixos mètodes que les naturals.

  1. Utilitzar tècniques quantitavies, acomulacio de dades.

  2. Explicar els fenómens, determinar les causes d’aquests.

-Correnthermonèutica:

les ciències tenen un estatus propi, unes característiues pròpies diferents a les naturals. Per tant, s’ha de fer un mètodes nou que es basi en les característiques de les ciències socials.

  1. Tecniquesqualitatives; ex- aproximar-se a la font, preguntar a lagent.

Entradas relacionadas: