Ciencia i metode

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,58 KB

 

3)Ciències empíriques socials (estudien l’èsser humà), història,eco.

Hi ha una relació especial entre l’objecte (a qui s’estudia) i el subjecte (qui ho estudia).

-L’èsser humà s’estudia a ell mateix. Objecte=Subjecte

Problemes;

1.No tenen  la mateixa capacitat de predicció que les naturals ja que els éssers humans canviem, sóm lliures, tenim lliure albir.

2.La capacitat de generalització és més difícil degut a la variabilitat humana

3.Ser completament neutral és impossible, encara que es busqui la màxima objectivitat

  • El seu mètode:


    ciències socials han d’utilitzar mateix mètode que les naturals?

2 respostes;

1)Corrent empíricoanalítica; han d’utilitzar els mateix mètodes (el hipoteticodeductiu). Utilitzar tècniques quantitatives (dades), i explicar fenòmens (causes).

2)Corrent Hermanèutica; s’ha de buscar un nou mètode (carct. Pròpies). Tècniques qualitatives (aproximar-se a la font), i comprensió del fenòmen d’estudi (viure a l’objecte d’estudi).


=Fusió de les 2 respostes = Explicació comprensiva; Explicar causes + comprendre l’objecte d’estudi


PROBLEMA DE LA DEMARCACIÓ;

Problema de distingir entre ciència i pseudociència.

-Pseudociència (pseudo=fals), falsa ciència. Es fa passar per ciència pq així té garantia de coneixement metòdic i comprovat.

Mètodes de la demarcació:

-Inductivisme=

Proposicó, s’ha de poder comprovar empíricament per ser ciència. No és un bon mètode pq la comprovació empírica no fa necessàriament que es pugui considerar ciència.

-Flasacionisme=

Popper diu; pq una proposició sigui considerada ciència ha de ser teòricament refutable. Ha de ser falsable, que sigui possible trobar coses que la falsin. Ja que les pseudociències formulen proposicions que semblen que es puguin falsar però realment no són falsables.

Entradas relacionadas: