Ciencia del mon contemporani

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,32 KB

TECTONICA DE PLAQUES:1LA TERRA ESTA DIVIDIDA EN UNA SERIE DE FRAGMENTS RIGIDS ANOMENATS PLAQUES LITOSFERIQUES.2LES PLAQUES LITOSFERIQUES NO SON ESTATIQUES SINO QUE CANVIEN LENTAMENT PERO CONTINUAMENT DE DIMENSIO DE FORMA I DE POSICIO.3LA DINAMICA LITOSFERA PRODUEIX TITANICS FREGAMENTS I PRESSIONNS ENTRE LES PLAQUES , DESENCADENEN ELS DIFERENTS PROCESSOS GEOLOGICS ORIGEN INTERN I INFLUIEN EN ELS ORIGENS EXTERN. ELS LIMITS DE LES PLAQUES . LES PLAQUES E MUEVEN UNES RESPECTE ALTRES I SE SEPAREN I SE XOCAN ENTRE SI I ORIGINAN MODIFICACIONS EN LA SUPERFICIE TERRESTRE.1 LIMITIS DE DUES PLAQQUES QUE XOQUEN SON LIMITS CONVERGENTS .2 LIMITS DE DUES PLAQUES QUE SE SEPAREN LIMITS DIVERGENTS I LIMITS DE DUES PLAQUES QUE LLISQUEN LATERALMENT ENTRE SI SON LIMITS AMB MOVIMENT LATERAL.MERCURI PRESENTA GRAN QUANTITAT DE CRATERS GRANS PLANES DE LAVA I NOMBROSES ESCARPES ALLARGADES I RECTES A CONSEQUENCIES DE LA CONTRACCIO SOFERTA EN ANAR TEFREDANT-SE I NO TE ATMOSFERA.VENUS ATMOSFERA ES FORMADA PER GRAN QUANTITAT DE CO2 EL CO2 CREA EFECTE HIVERNACLE QUE VA KE LA SUPERFICCIE ARRIBI A UNA TEMPERATURA DE 500ºC .LA TERRA TE UNA ATMOSFERA CONSIDERABLE I PROPORCIO OXIGEN ESTA BE SITUAT ENEL SISTEMA SOLAR AIXO FA QUE PRESENTE UNES CONDICIONS FAVORABLES PER AL DESENVOUPAMENT DE LA VIDA. MARTLA SEVA ATMOSFERA ES MOLT DINAMICA I ESTA COMPOSTA PER UN 95%DE CO2 I UN 5%DE NITROGEN I HELI I ES ANOMENAT PLANETA ROIG PER LA POLS OXID DE FERRO KE TE EN LA SUSPENSIO.JUPITER ES UN PLANETA GASOS I EMET ENERGIA QUE LA QUE REP DEL SOL 16 SATELITS.SATURN LA SEVA ATMOSFERA ES DE IDROGEN I HELI I EL KE DESTACA SON ELS SEUS MILLIONS DE ANELLS TAN FORMATS PER PARTICULES DE GEL 17 SATELITS.URA TE TRES EMBOLCALS EL NUCLI ,UN EMBOLCALL AUOS I L'ATMOSFERA TE 15 SATELITS .NEPTU LA ATMOSFERA CONSTITUIDA PER HIDROGEN I HELI I PRESNETA REMOLINS QUE GIREN A DIFERENTS VELOCITATS,TE 8 SATELITS

Entradas relacionadas: