Chuletas Guerra Civil

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,04 KB

 

5 Sintetitza les accions dutes a terme per la Generalitat republicana. Així

mateix digues quines van ser les forces polítiques majoritàries. I explica quins

són els fets d’Octubre de 1934.

La primera tasca de la generalitat va ser organitzar les institucions i desenvolupar el

que el nou estatut demanava per poder començar a governar. Per aconseguir-ho va

Fer canvis en tres grans àmbits


→ Econòmic: va reduir les rendes que els pagesos pagaven als propietaris, va

elaborar una nova llei d’arrendaments agraris i va fomenter algunes cooperatives i

centres d’experimentació agrària.

→ Social: d’acord amb la nova normativa republicana, van reglamentar-se les

condicions laborals i va organitzar-se l’assistència social i la salut pública.

→ Educatiu: va invertir-se molt d’esforç en millorar l’educació primària i

secundària i promoure la llengua i cultura catalana, també va publicar-se el

diccionari general de la llengua catalana, per Pompeu Fabra.

Les forces polítiques majoritàries eren l’esquerra liderada per ERC.

L’Octubre de 1934, el president Companys va proclamar l’Estat Català dins la

República Espanyola, això va provocar la dissolució Generalitat, la supressió

Estatut, i el seu empresonament.

6 Per que va esclatar la Guerra Civil?
Assenyala les causes profundes i

immediates: Quins suports va rebre cada bàndol? Assenyala les etapes de la

guerra civil.

→ Les causes profundes van ser: una economia atrasada junt amb una

estructura social molt desequilibrada, amb una petita oligarquia molt poderosa, una

clase baixa molt amplia i una clase mitjana insuficient per servir d’element

Equilibrador


→ Les causes inmediates van ser: La separació de la societat entre dreta i

esquerra, entre les quals hi existia una gran tensió, l’intenció d’acabar amb el Front

Popular i finalment el cop d’estat del 18 de juliol de 1936.


→ La batalla de Madrid (Agost 1936 - març 1937): les tropes revoltades es van

situar a les portes de Madrid, pero les forces republicanes van resistir l’atac. Van

intentar entrar per altres ciutats, finalment i sense gaire exit, van abandonar el front

de Madrid.

→ La batalla del Nord i de Terol (Abril 1937 - Desembre 1937): l’excercit

franquista va atacar ciutats de la costa cantàbrica. El 26 d’Abril la Legió Còndor va

bombardejar Gernika, deixant una alta quantitat de víctimes civils. Els republicans

van contraatacar Terol i Madrid, però finalment va caure Cantàbria i Astúries a finals

del 1937.

→ La batalla de l’Ebre, la fi de la guerra (Gener 1938 - Abril 1939): Va suposar

la fi de la guerra, va ser la més llarga i dura. Entre el Novembre del 1938 i el febrer

del 1939 les tropes franquistes van ocupar tota Catalunya. Madrid i la zona centre,

les úniques que resistien, van ser ocupades entre el febrer i el març. L’1 d’Abril del

1939 un comunicat de guerra va donar el conflicte per acabat.


El bàndol colpista tenia el suport de la Itàlia amb Mussolini, d’Alemanya amb Hitler i

Portugal.

El govern republicà, en canvi, només va tenir el suport de la Uníó Soviètica.


7 Conseqüències de la Guerra Civil.

1. Pèrdues demogràfiques i econòmiques (aproximadament 550.000 morts i

500.000 exiliats, entre els quals destaca la major part de la intel·lectualitat del

país, orfandat cultural) importants destrosses en infraestructures.

2. Pèrdua de la democràcia, i inici d’una llarga dictadura amb la supressió de

bona part dels drets socials i de l’individu. Retrocés social i aïllament

Internacional


3. Ruptura de la convivència: divisió de la societat entre els vencedors i els

vençuts. Repressió duríssima. Pau dels cementiris.


Entradas relacionadas: