Chuleta de quimica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

Els elements: son substancies formades per un sol tipus d'atoms
Els compostos: Son substancies que resulten de l'agrupacio d'atoms de diferents elements.
La classificacio mes senzilla dels elements quimics, consisteix a catalogarlos com a metalls- no metalls- i gasos nobles.
Les fileres
horitzontals s'anomenen periodes i les verticals grups
S'anomenen
bioelements, els elements quimics que formen part dels essers vius. Son oligoelementsm els elements que hi ha en un percentatge menor en tots els essers vius.
COM S'AGRUPEN ELS ELEMENTS
Els elemts del grup 18 son gasos nobles, es presenten a temperatura ambient
Una molecula: es una agrupacio d'atoms que poden pertanyer al mateix element o elements diferents. Es la part mes petitad'una substancia que conserva les seves propietats quimiques.
Una substancia molecular es un conjunt de molecules
Un cristall: es una forma de materia lesparticules de la qual formen una etructura interna perfectament ordenada que s'esten en les tres direccions de l'espai: Cristalls ionics , covalent i metal.lic.


Compòstos quimics mes comuns:
El carboni forma la major part dels compostos quimics que formen els essers vius, s'anomena compost organic
Tots els altres compostos s'anomenen inorganics

Entradas relacionadas: