Chuleta catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,6 KB

L'article d'opinio es un text periodistic en que l'autor o l'autora exposa les seves idees sobre una quewstio determinada
L'editorial es un article ke expressa l'opinio de l'equip de redaccio o be de la direccio d'un diari
La carta de lectors anomenada carta al director s'expressa l'opinio del autor sobre un fet concret
Paraules compostes: son aquelles ke san format a partir de la combinacio de dues o mes paraules simples
Tres tipus de composicio:
Composicio propia: formen una sola paraula a partir de dues paraules catalanes
Composicio culta: forma una sola paraula a partir de dos elements cultes provinents del llati o del grec
Composicio sintagmatica: formen una locucio: es a dir un grup de paraules amb unitt de sentit
L'apostrof es un signe grafic que utilitzem per indicar ke elidim una vocal d'un mot en contacte amb la vocal d'un altre mot


Els registres: Els registres presenten varietats atenen al grau de formalitat, basicament distingim tres registres el col.loquial l'estandard i el culte
Part d'una comunicacio linguistica, son conscients ke utilitzem la mateixa llengua per ke comparteixen un sistema linguistic comu
i una tradicio cultural i literaria propies
Al segle 13 la categoria literaria de ramon Llull va fer ke la seva prosa fos un model a imitar per tots els escriptors de l'epoca

Entradas relacionadas: