Chuleta biologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,78 KB

 
Els ossos son organs viu que es nodreixen i creixen, estan compostos de calci , fosfor col.lagen i els osteocits
La part externa dels ossos esta formada er teixit ossi compaxte mentre ke la part intrena esta formada per teixit ossi espongos
Tres tipus d'ossos: Curts plans i llargs
Tots els ossos esta envoltats per una membranmaanomenda periosti
El creixement dels ossos:
A mesura que les persones creixem els ossos es reforçen am sals minerals aquest proces es diu ossificació.
LES ARTICULACIONS:
Articulacions inmobils: No permeten el moviment dels ossos entre si
Articulacions semimopvils:Uneixen fortament els ossos, pero permeten un petit moviment, aqui hi ha cartilags i lligaments i discos invertebrals
Articulacions mòbils:Permeten fer una gran varietat de movimentsentre els ossos, dakestes capses suerten els lligaments( capsula articular de cartilag) hi ha una bossa de liquid incolor i viscos liquid sinovial.
E ls musculs estan formats poer cel.lules allrgades anomenades fibes musculars
Hi ha diferents tipus de musculs
Llisos:Tenen una contracció lenta i voluntaria
Cardiacs: contraccio rapida i involuntaria
Esqueletics: Fa moviments rapids i voluntaris
Classificació de musculs esqueletics: anulars, orbiculars flexors i extensors
LACCIO DELS MUSCULS SOBRE LESQUELET
Tot el cos en conjunt funciona com una palanca
En una pàlanca es distingeixen tres elements basics:
El punt de suport
El punt se potencia
El punt de resistencia
LES LESIONS
lES FRACTURES: Esprodueixen quan un os es trenca, el tracatament mes habitual consisteix en inmobilitzarlo
Les distençions i esguinços: Les dues son lesionsde ruptura total
Les luxacions: Es produeix quan un os es desplaça de la seva posició
Contractures musculars: Consisteixen en la contraccio involuntaria mantinguda dun muscul.


Els receptors sensiorals:son estrutures formades per cel.lules nervioses, que capten estimuls i els transforme en impulsos nerviosos,
Tipus:Quimioreceptors:sensibles a les substancies quimiques
Mecanoreceptors:Son sensibls als estimuls mecanics
Fotoreceptors:son sensibles a la llum
Nociceptors:sensibles a pressions internes
Receptors interns:estan situats a linterior de lorganisme
Receptors externs:Estan situatas a la superficie del cos. I son els 5 sentits: vista oida gust olfacte i tacte:
Sentit de la vista: Es troba als ulls, uns organs molt complexos i especialitzats.
El globus ocular: Es un a esfera que les parets estan constituides per tres capes: esclerotica coroide i retina
I a dos liquids ke formen el ull, humor aquòs, humor vitri
Els organs annexos: Son els que protegeixen el ull: Les celles les parpelles, les pestanyes, laparell llacrimal i els musculs de lul Funcionament ull: la llum penetra per la cornia
La pupila: es una obertura que permet controlar la kuantitat de llum ke entra al ull. augmenta de mida quan hi ha menys llum i disminueix cuan hi ha menys.
Els raigs de llum arriben al cristal.li.
EL SENTIT DE L'OIDA
Les orelles son les grans sensorials de l'audicio i de l'ekilibri.
L'audicio:Els sons es transmeten als timpans, el timpà vibra en rebre els sons i transmet aquesta vbracio
L'equilibri: Quan ens movem, el liquid que tenim alscanals es mou de posició, Si el nostre cos dona voltes rapides ens produeix mareig o vertigen.
EL TACTE
Consta de les capes seguents:
L'epidermis:Es la capa exterior, formada per el teixit epitelial amb diversos estrats de cel.lules
El derma: Es la capa situada sobre lepidermis formada per teixit conjuntiu, que proporciona elasticitat a la pell
L'hipoderma:
Es la capa mes interior, tambe anomenada teixit cel.lular subcutani, esta formada per teixit adipos.
L'OLFACTE
L'interior de les fosses nassals esta formada per una mucosa anomenada pituitaria , hi ha dos tipus de pituitaria: la vermella i la groga, amb uns receptors olfactoris ke formen el bulb olfactori
EL GUST
A la super ficie de la llengua hi ha nombroses elevacions, les papiles gustatives
Hi ha 4 tipus de gustos: salat dolç amarg, i acid
Els impulsos nerviosos son ransportats per el nervi facial i per el nervi glossofaringi
LAPARELL LOCOMOTOR
Es lencarregat d'executar les respostes motores elaborades pel sistema nervios
El sistema esqueletic: Constitueix la part passiva de laparell locomotor, esta format per el esquelet , que es una mena de carcassa integrada per ossos, articulacions i lligaments.
El sitema muscular: Constitueix la part activa de laparell locomotor, Esta format pels musculs i te

TEMA 1 2 3 4 5 6

Entradas relacionadas: