Centrals hidroelèctriques a Catalunya

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,72 KB

 

Completa la següent explicació de com funciona una central hidroelèctrica


Les centrals hidroelèctriques utilitzen la força de l'aigua provinent d'un riu o d'un embassament per accionar una turbina hidraùlica , que al seu torn acciona un generador per obtenir energia elèctrica

Relaciona els components de les centrals amb la seva funció:La turbina d'una central hidroelèctrica...: s'utilitza per transformar l'energia de l'aigua en energia
La turbina d'una central tèrmica... :... Transforma l'energia del vapor de l'aigua en energia
El generador... : és la màquina comuna a totes les centrals que
La caldera d'una central tèrmica...:... Té la funció de produir vapor d'aigua a alta pressió i temperatura.
El condensador d'una central tèrmica: ... Serveix per refredar i condensar el vapor d'aigua
El parc de distribució i transformació de les centrals :... és on es transforma la tensió i intensitat de l'electricitat 
Com s'aconsegueix la calor en les centrals tèrmiques convencionals i en les centrals nuclears?
-En les centrals tèrmiques convencionals la calor prové de la crema de combustibles fòssils, mentre que en les centrals nuclears prové d'una reacció nuclear

Completa les definicions següents:La pluja àcida es produeix quan elements contaminats provinents de la combustió de combustibles fòssils (òxids de sofre i nitrogen, principalment) es barregen i reaccionen amb el vapor d'aiguade l'atmosfera causant acidificació de l'aigua de la pluja
L'efecte d'hivernacle és un fenomen que es produeix quan la radiació provinent del sol que entra a l'atmosfera terrestre hi queda atrapada a causa de la presència d'una capa de C02, provocant així un augment de al temperatura

Entradas relacionadas: