Centrals hidroelèctriques a Catalunya

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,72 KB

 

3


COM FUNCIONEN AQUESTES TECNOLOGIES?


Les centrals tèrmiques convencionals:


 • Les centrals termoelèctriques clàssiques utilitzen com a font d’energia la calor que prové dels combustibles fòssils com el carbó, el gas natural i derivats del petroli.


 • Actualment és l’energia més utilitzada (60%)


 • Inconvenient: la contaminació per la combustió del carbó (provoca pluja àcida)

La cogeneració:


 • La cogeneració són aquells processos en els quals es produeix enregia elèctrica i energia  calorífica útil, a partir d’una font d’energia primària.


 • La cogeneració té un millor aprofitament dels recursos energètics.


 • Hi ha indústries que utilitzen aquesta tecnologia per obtenir electricitat i al mateix temps energia en forma de calor.

Les centrals nuclears:


 • El funcionament d’una central nuclear és molt semblant al d’una central tèrmica convencional. La principal diferència és la creació del vapor. La fissió nuclear és el procés en el que es produeix la ruptura dels nuclis atòmics generant una gran quantitat d’energia calorífica que serveix per crear el vapor d’aigua.

El cicle combinat:


 • El cicle combina una turbina de gas i una turbina de vapor. Les centrals de cicles combinat a més de la turbina de vapor utilitzen una turbina de gas i gràcies a això la tecnologia del cicle combinat genera electricitat en dos etapes utilitzant una única font d’energia (el gas natural)

Les grans centrals hidroelèctriques:


En general les centrals hidroelèctriques utilitzen el nivell del curs d’aigua per convertir-la en energia.


 • Les grans centrals retenen artificialment l’aigua mitjançant preses que transporten l’aigua des de l’embassament fins a les instal·lacions on hi ha les turbines.


 • En aquestes centrals destaca la capacitat d’emmagatzemar grans quantitats d’aigua que poden ser turbinades en el moment en que es requereixi.


 • La hidroelèctriques representa un 62% de la producció total d’energia elèctrica.

Entradas relacionadas: