Celules

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,32 KB

el tixit s 1 conjunt d cluls s difrn100 prk contnn cluls iguals k compltn 1a funcio dtrminada 4 tipus d tixits:
epittal constituit x 1 grup d cluls k formn 1a capa continuar k rcobrix ls suprficis extrns d totl cos tmb constitueix l’intrior d’alguns cavitats intrns k comunica en l’extrior tmb pot rcobrir alguns mmbrs composicio consta d cl uls molt 1ids en poca substancia intrclular n cnt vsos sanguinis s rprodueix x mitosis tixit epittal igual epidrmis funcions protccio rcpcio snsorial absorvir dubstancis i nxpulsa d’al3. tipus epitli simpl 1 capa stralificar +1 capa psudostratificar caps irrglrs duna clula epitli granular cluls cubiks o cilindriks k sgrguen substancis a lxtrior. endocrins sgrguen contingut dirctamnt a la sang exocrins expulsn contingut a lxtrior tixit conjuntiu l + distribuit d tot lorganism format pr cluls spcifiksls fibroblasts i al3 cluls com adipocits limfocits granulocits... entr ls cluls subs anomnads fnamntl k 1eix cluls entr si intrposants entrys. s clasifika en: t.laxa +frknt consta d cluls fibrs i subs fonamntal funcio 1ir cluls i tixits i s troba sota py... t.conjuntiu rticular rd d fibrs actua d sostnimnt i dfnsa d l’organism s trba mlsa ganglis mdula osa... t. adipos consta d’adipocits cl endocrins i plns d grix sta ipodrmis i funcio d rsrba t.fibros compact cont fibrs colagns k formn fixos junts amb subs fonamntal dona sostnimnt flxibilitat rsistncia. yigamnts i tndons t. ossi cont ostoblast i ostocits s ubs fonamntal fibrs colagn sals minrals funcio sostnimnt cos uma funcio 9 cluls oséis i ematopoyetica cluls sanguins t. cartalaginos condrocits i sub fonamntal en fibrs colagns actua d sostnimnt i rfors ossos lokalitza a tot lsklt en fs embrionaria oida nas sklt adult t. ematopoyetic cluls sanguins com limfocits granulocits forma tixit sanguini intrv en la coagulacio i enl transxt d substancis nutritivs s localitza a la mdula ossa ganglis mlsa... tixit muscular tixit k formals musculs format x cluls ayargads o b cilindriks k contnn fibrs contractils k sran encarrgads dfctuar coontraccio muscular. podn sr: yis: cluls yiss i x musculs involuntaris ex diafragma stirat cluls plurinuclads d musculs involuntaris cardiac cluls stirads involuntaris t. nrvios 2 cluls nurons k condueixen l’impuls i nuroglis formn substancia d’unio entr nrvis. la funcio ppal s la transmisio dl impuls nrvios a tts parts dl cosbases topografiques del cos huma orgn frmt x conjunt txt realitza 1 funcio comu aparell conjunt de teixit que realitza una funcio cimu
sistema conjunt de parts dorgans formats pel mateix teixit
bocabulari
anterior o ventral davant posterior o dorsal darrere lateral dret costat dret superior craneal o cefalica zona mes prxma extrm cefalic interior o caudal zona +allunad cap medial mesal interna cap a la linea ½ del cos o un organ proximal + prop del tronc distal allunyat cos superficial prop cos profund distant cos visceral relacionat orgn intern parietal relacionat parts dels cavitats corporals
cavitat corporal
cavitat o espai limitat els organs vitals del cos es troben en 2 cavitats Pals
dorsal cavitat craneal i espinal
cavitat ventral cavitat toracica part superior frontal del tronc diafragma cor pulmons traquea grans vasos...
cavitat abdominal situada per sota el diafragma fetge estomec pancrees tub digestiu...
cavitat elviana situada a la part inferior de l’abdomen intesti prim gros organs de reproduccio ronyons...

Entradas relacionadas: