A Catalunya, l'electrificació va comportar la disminució de la dependència energètica del Carbó. L'avenç en el refinatge del petroli i les ..

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,17 KB

 

3 ELS PROGRESSOS DE LA INDÚSTRIA

Canvi energètic i avenços Tecnològics:


Entre les causes q van provocar el creixement de L’economia espanyola al primer terç del Segle XX destaca la utilització de noves Fons d’energia, amb la difusió de l’ús de l’electricitat i del petroli.
El Progrés de l’electrificació a Espanya es va produir en dues grans etapes: entre El 1880 i 1914 l’ús de l’electricitat va estar restringit a l’enllumenat públic De les grans ciutats i al transport urbà, i entre el 1914 i el 1930 se’n va Generalitzar l’ús industrial.
A Catalunya l’electrificació a comportar la Disminució de la dependència energètica del carbó gràcies a la producció D’hidroelectricitat, resultat de la construcció  De centrals elèctriques al Pirineu, q van proporcionar energia elèctrica Abundant. D’altra banda, l’avenç en el refinatge del petroli i els progressos Tècnics en la mecànica de motors van obrir pas a Espanya, el primer terç del SXX, a una nova revolució del transport: l’automòbil. A partir de la dècada del 1860 es va produir l’expansió del telègraf i, a la dècada del 1920, del telèfon I de les emissions de ràdio.

El creixement industrial:


A Les 3 primeres dècades del sXX el producte industrial espanyol x càpita va Augmentar un 60%, amb una taxa mitjana de creixement anual de l’1,6%. Catalunya Va mantenir la posició central en la indústria fabril espanyola atès q el seu Nivell d’industrialització era, al començament del sXX, 3 vegades i mitja el de La resta d’Espanya.

Els sectors tradicionals i les Noves indústries:


Les indústries tradicionals, com l’alimentària i la Tèxtil, van continuar l’expansió. Tmb ho va fer la indústria química, gràcies a La fabricació de fertilitzants, medicaments, pintures, explosius i altres Productes. La indústria siderúrgica biscaïna va créixer considerablement i, al 1902, es van crear els Altos Hornos de Vizcaya, el complex siderúrgic Espanyol+important durant una gran part del sXX. Tmb cal destacar la creació a Sagunt d’Altos Hornos del Mediterráneó (1923). Entre les noves indústries Sobresurt el ràpid creixement de la indústria elèctrica, q va tenir l’impuls + Important a partir del 1914, e què es va construir un bon nombre de centrals Hidroelèctriques i es va crear una xarxa important x transportar L’electricitat. Tmb va experimentar un creixement notable la indústria Metal·lúrgica espanyola, q va tenir en l’automòbil i en els electrodomèstics Dos sectors en expansió. L’empresa automobilística pionera a Espanya va ser la Marca Hispano Suïssa, creada a Bcn al 1904 i especialitzada en la fabricació D’automòbils de luxe. El creixement del parc automobilístic va estimular tamb La creació d’empreses de refinatge i de distribució de petroli, com la Campsa Al 1027. El sector de la construcció tamb va rebre un gran impuls a partir de La consolidació de la indústria del ciment, amb la fundació de l’empresa Asland Al 1928, especialitzada en la fabricació de ciment pòrtland.

La diversificació de la indústria Catalana:


A Catalunya la indústria tèxtil va mantenir el Predomini, però se’n va reduir el pes específic. D’aquesta manera la indústria Catalana es va diversificar. Les indústries bàsiques com la mineria, l’energia, La química, la del ciment i la siderúrgia van augmentar. Les diferents branques De la indústria lleugera tmb va créixer, sobretot la confecció, la del cuir, la Del calçat, la del paper i les arts gràfiques. L’increment del sector elèctric Va ser un dels grans canvis d’aquest període. Van contribuir a la consolidació D’aquests sectors la demanda creixent de noves infraestructures de les ciutats Industrials i, sobretot, la inversió estrangera, amb la instal·lació a Catalunya de les primeres multinacionals. Xl q fa a la destinació de la Producció, l’increment de la renda espanyola va contribuir a augmentar la Demanda i el comerç amb la resta d’Espanya es va intensificar. Quant a Localització industrial, es va consolidar la concentració de l’activitat al Nucli de Bcn i tmb la sva àrea metropolitana. Mentre q l’increment del Potencial econòmic de Catalunya augmentava, la seva capacitat financera Disminuïa i la banca catalana entrava en una crisi profunda.

La difusió territorial de la Indústria:


Madrid es va convertir en la tercera regió Industrial, a Galícia va destacar la indústria conservera i, a la cornisa Cantàbrica, les indústries siderúrgiques i els seus derivats metal·lúrgics. Tmb Va aconseguir importància la indústria del moble i la de les joguines, Especialment a València i, durant la dècada del 1920, a Alacant. La major Difusió geogràfica de la industria no va posar fi als profunds desequilibris de La distribució de la renda entre les diferents àrees geogràfiques espanyoles.

Entradas relacionadas: