Catalan1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,91 KB

 
1. Marc històric del s. XIX. Segle de grans tensions polítiques.
La implantació problemàtica de monarquies i repúbliques.
La burgesia anglesa porta endavant una revolució industrial, protagonisme de la indústria durant el segle XIX, tindrà un paper rellevant en laparició duna literatura que va a la recerca de la veritat. Sorgeixen moviments literaris com el realisme i naturalisme.
Com la burgesia va agafant importància, la literatura també, degut a que els burgesos eren els principals consumidors (lectors) i productors de novel·les, per tant podem dir que la burgesia i la literatura van de la mà. I sorgeix la novel·la realista perquè els burgesos viuen millor que mai i no volen evadir-se de la realitat actual.
2. La Renaixença: Moviment de recuperació de la identitat catalana que té els primers símptomes en plena il·lustració del segle XVIII, a partir de linterés que demostren un conjunt dhistoriadors per la llengua, la literatura, la memòria del passat medieval
Mite de ledat mitjana com a època daurada en terres catalanes.
No podem oblidar la pervivència del català com a llengua del poble, així com lexistència duna literatura popular. No es pot menystenir la tradició oral per a ka renaixença, perquè al llarg del segle XIX es consolida la continuïtat duna línia de literatura popular, a través de formes teatrals.
Arribada de les idees romàntiques afavorí el desenvolupament de la renaixença.
Influència dinamitzadora del Romanticisme.
La renaixença disposa dels dos mitjans de difusió: la premsa, y la indústria del llibre. No ens ha destranyar laparició de premsa en català.
Aparició descriptors importants: Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà y Narcís Oller.


3. Oda a la Pà tria: Lautor Bonaventura Carles Aribau desenvolupa lexpressió dun sentiment denyoranç a dun paisatge i duna llengua.
El to reivindicatiu convida a recuperar una certa sensibilitat davant de la llengua prò pia i es fa palesa la necessitat de revalorar i continuar una poesia catalana que va aconseguir una qualitat envejable. Safegeixen els temes de lenyorament de la terra natal y de la identificació de la llengua amb la pà tria, en definitiva, elements romà ntics relacionables amb la Renaixenç a.
Presenta una dignitat lingüí stica i destil poè tic. Aribau tria una forma elegant i noble : la cobla dart major (ABBA ACCA) amb vuit versos alexandrins. Capacitat per a crear una mena de fantasia histò rica sobre el passat de Catalunya : visió romà ntica de la pà tria catalana medieval.
Manifest poè tic del sector dominant de la Renaixenç a.
4.-Els Jocs Florals. Els jocs florals són una plataforma pública per a lús literari de la llengua catalana. A la primera edició (1859) Antoni de Bofarull i Víctor Balaguer en són protagonistes. Tenia laspecte de cerimònia anacrònica i una mica tronada, amb una escenografia medieval i amb latorgament dels premis florals (lenglantina, la viola i la flor), lemes (pàtria, fe, amor ). El guanyador dels tres premis era investit amb el títol de Mestre en Gai Saber.Malgrat que a les primeres edicions no van ser gaire brillants i van despertar les crítiques i burles dels sectors literaris populars, dels defensors del català que ara es parla.
Hi ha acostament entre la línia floralesca i la popular. Els jocs sacaben convertint en un centre promotor de la literatura en llengua catalana. Els jocs florals van tenir un paper bàsic en la Renaixença catalana.

Entradas relacionadas: