Catalan

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,86 KB

 
PERSONATGES: Son els essers que viuen els fets i realitzen les accions d'una historia./cal dir que aquests personatges no exsisteixen fora de la narracio son essers de paper/ficcio que son inventats.
Segons la forma en que esta caracteritzat un personatge es pot classificar en dos grups.
PERSONATGES COMPLEXOS O RODONS: Son els personatges que modifiquen la seva manera de pensar i d'actuar al llarg de la narració. per aixo tambe s'en diuen PERSONATGES DINAMICS perque la seva conducta canvia i evoluciona, son personatges imprevisibles, que poden sorprendre l lector.
PERSONATGES SENZILLS O PLANS: Son els personatges que actuen i pensen sempre igual al llarg de la narració. Per aixo tambe es diuen PERSONATGES ESTÀTICS ja que la seva conducta no canvia ni evoluciona. son personatges previsibles i no sorprenen al lector.
D'acor amb la importància que reben els personatges els podem distingir entre:
PERSONATGES PRINCIPALS: El PROTAGONISTA es el personatge que realitza la major part de las accions i que sol tenir un objectiu per aconseguir o un problema per resoldre. El ANTAGONISTA es el personatge que posa obstacles al protagonista i condiciona la seva actuació, per exemple fent canviar la seva conducta posant-li obstacles
PERSONATGES SECUNDARIS: Son la resta de personatges que poden agrupar-se a l'entorn dels principals. i aixi parlem dels personatges ALIATS que ajuden al protagonista i de personatges OPONENTS que li posen obstacles o el volen allunyar del seu objectiu.
INTERFERÈNCIES LINGÜISTIQUES: Quan en una comunitat entren en contacte dues llengues es facil que els parlants cometin errors a la hora de expressarse. Aquests errors son deguts a la influencia que excerceix una de les llengues sobre l'altra. aixo es una interferencia linguistica. exmp
aixo esta malament:te una enfermetat molt greu-aixo esta be:te una malaltia molt greu
ELS PRONOMS FEBLES: són unes paraules monosíl-labes(em, et, el, ho, ens, etc) que substitueixen noms o sintagmes que complementen un verb.
ANTACADENT: per exemple si et pregunten coneixes a la Carlota(carlota:antacadent) tu diras / no la conec /la: antacadent/
PRONOMS FEBLES DAVANT DEL VERB: En general els pronoms febles van davant del verb. en aquesta posició els pronoms em, et, es ,la i en s'apostrofen si el verb comença en vocal o h. pero el pronom la no s'apostrofa davant d'una i o u atona.
PRONOMS FEBLES DARRERE EL VERB:els pronoms febles van darrere el verb en les ordres expressades en imperatiu(ordre) o en infinitiu o gerundi. tambe es pot fer servir en temps perifràstics. No s'apostrofen darrere el verb: la,les,ho,li,hi.
LA COMBINACIÓ PRONOMS : Si es combinen dos o més pronoms i algun es pot apostrofar l'apostrof s'ha de posar tan a la dreta com es pugui
LES LLETRES B-V: s'escriu amb B
-si va davant de L o R(branca moble)
-Quan alterna amb una P en la mateixa família de paraules.(sap/saber)
-Darrere M(ambient)
escriurem amb V
-en l'imperfect d'indicatiu (cantava)
-Quan alterna amb u en la mateixa familia de paraules(nou/nova)
-darrere n (canvi)


Entradas relacionadas: