Catalan

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 2,43 KB

 
tipus de text-->per forma:oral o escrit./ Per contingut-->descriptiu:explika karcteristikes d'un lloc.../narratiu:presenta fets,reals o imaginaris/argumentatiu:proves u opinions per defensar una idea/instructiu:informa de manr obj/exposicio:explikacio d'un tema:presnt.desen.concl/divrsitt lingüistica:més de 300 llengues:factors de futur:possesio d'un codi escrit,existncia literatura escrita,k sigui rekoneguda oficialmnt,la fidelitt dels parlants.Conflicte lingüisitc:bilingüisme,diglossia produeix conflicte lingüistic.indoeuropeu.
Lexic català: signe lingüistic: relacio arbitraria-caracter lineal articulat.,Ferdinnd de saussure. Lexemas i morfemes
lexemes:aporta significt basic al mot./monema:unitats minimes de significat./fonemes:unitats minimes de so./morfema:aporta informacio:genere nombre temps..tipus:
-Independents-->prep,art,conj.no units a kap mot. a la tarda
-depndents: -->Flexius:exprsn accdnts gramaticls,genere,nombre.. pobr+a
-->Derivatius:intervnn en la formacio de la paraula,tipus pref,suf,inf

LLengües de lestat espanyol:
-romanització-->la substitucio linguistija de kes kkebgues atigues per el llati


Substrat-->la influencia que les llengues preromanes que an seguit a la llengua nova derivada del llati despres de la substitucion linguistika
superstrat-->la influencia de les llengues arabs y germaniques que s'han quedat a la llengua nova.
Catal actualmnt-->ensenyament,publikcions periodistikes,radio,television,administrasions y empreses publiks,industries culturals.
cronologia llengua catalana.
1906 -->I congres internacional de la llengua
1907-->es crea l'IEC
1911-->es crea la seccio filologica
1913-->normes ortografiques
1918-->gramatika katalana
1932-->diccionari de la llengu
1931-1936-->II republika
1939-1975-->dictadura franquista
1977-->primeres eleccions democratikes
1983-->es crea la TV3
1995-->revisio del diccionari

Entradas relacionadas: