Catalan 4

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,65 KB

 
El Curriculum és el document que conté les dades que fan referència a la situació personal d'una persona que opta a un lloc de treball o una beca. La Sol·licitud és un document per mitjà dl qual la prsona interessada inicia un procediment administratiu en que fa una petició a una institució o entitat. L'homonímia.Els Homònims son paraules que es pronuncien igual pero tenen significat diferent. Homògrafs:paraules que s'escriuen igual,però que no tenen la mateixa pronunciació. Homòfons:paraules que es pronuncien igual en alguns dialectes d la llengua,prò q s'escriuen diferent. L'apostrof es un signe q s'utilitza per assenyalar que s'ha suprimit alguna vocal.

Predicat Nominal es un sintagma verbal format per un verb copulatiu i un complement que fa d'atribut.(ser,estar,semblar) Predicat Verbal està format per verbs no copulatius en que el verb n'es el nucli. L'atribut es el complement obligatori dels verbs copulatius, sense el qual l'oració no té sentit. Concordança • Es un complement que concorda amb el subjecte; si canviem el gènere o el nombre del subjecte, canviem el atribut. • Es un complement que concorda amb el verb; si canviem el nombre del subjecte no solament canviem el de l'atribut, sinó que també canviem el nombre del verb. La concordança es dona nomes quan l'atribut te forma de sintagma adjectival.

Entradas relacionadas: