Catalan 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,58 KB

 
TEATRE DÀNGEL GUIMERÀ Desfasament del teatre català respecte a leuropeu. Europa ha superat el romanticisme i sha imposat el realisme i naturalisme mentre que aquí no. El teatre de Guimerà és romàntic (Mar i cel). Després evolucionarà cap a una síntesi de realisme i romanticisme. Hi ha dos temes claus: la defensa dels éssers diferents (marginats). A les seves obres sempre nhi ha. També destaquen les relacions amoroses intenses i difícils.
A tot això hi influència el seu origen, perquè era fill natural (igual que na Marta de
Terra Baixa o Saïd de Mar i Cel). Influeix també lamor no correspost de Maria Rubió que es veu reflectit a les seves obres.. El seus referents són lobservació de la realitat i la gent del poble:la forma de parlar, de fer feina... Vol reflectir la forma de parlar del poble, per això de vegades hi trobarem castellanismes, arcaismes, frases fetes, etc.


TERRA BAIXA És lobra cabdal, de més èxit i més famosa de Guimerà. Sestrenà a molts països dEuropa i Amèrica i fou traduïda a 15 idiomes. Va ser portada al cinema a Espanya, alemanya, EEUU i Mèxic i en van fer dues òperes: La Catalane (França) i Tiefland (Alemanya). Té transcendència universal. Mite terra alta: és el món rural idealitzat i suposa la renuncia a la societat. És un concepte heretat del romanticisme francès. A la terra alta els éssers humans són més bons i més innocents. La terra baixa és la societat egoista i atrafegada de les ciutats, on no hi ha lloc per a la bondat i la innocència. Personatges:
Manelic: és el marginat, crescut a les muntanyes: És un heroi de transcendència universal. Simbolitza la bondat i la innocència de la terra alta.
Sebastià: és el personatge més complex, exerceix sobre na Marta una propietat material, moral i sexual. Reflecteix la injustícia del món rural. És el cacic rural.
Marta: Personatge complex, dubta i es també una marginada, igual que Manelic.
El Llop: apareix varies vegades durant lobra i simbolitza la maldat de lhome. Manelic caça el llop a les muntanyes, el qual, a la terra baixa, sidentifica amb la maldat humana: simbolitza tot el dolent de la terra baixa.

Entradas relacionadas: