Catalan 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,97 KB

 
5.-Jacint Verdaguer. Jacint Verdaguer (1845-1902) és un poeta fonamental de la renaixença i Romanticisme del segle XIX que valorà la tradició popular y el model literari culte. Es torna un autor de renom gràcies als jocs florals i té que compaginar la literatura amb lactivitat eclesiàstica. Destaca la qualitat dels seus poemes èpics moderns: LAtlàntida (1877) i Canigó (1886). Va ser també un autor de poesia religiosa i patriòtica. Va ser un poeta de renom gràcies a les seves obres i la seva personalitat.
6. Per què podem dir que la història de la burgesia i de la novel·la són històries paral·leles?
Perquè segueixen la mateixa trajectòria (apogeu de la burgesia = apogeu de la novel·la).
El burgès és el lector, lescriptor i leditor. La burgesia viu el seu millor moment i no vol una literatura que levadeixi de la realitat, sinó tot el contrari.
7.- El realisme: inicis, característiques i autors més importants.
El realisme es un moviment literari que consisteix en reflectir a una novel·la una situació social real. Al realisme es dóna el cas en que lautor fa una valoració, una opinió personal implícita a la novel·la.
Lautor que va començar amb el realisme va ser Walter Scott, però no era realista encara.
Els autors realistes més importants varen ser:
-Gustave Flanbert, Madame Bovary. -> França
-Henry Beyle (Stendhal), El roig i el negre -> França
-Honoré de Balzac (primer autor plenament realista) La comèdia humana -> França
-Charles Dickens, David Coperfield. -> Anglaterra
-Dotoievski, Crim i Càstig. -> Rússia


8.En quines teories del s. XIX es fonamenta el plantejament de la novel· la naturalista?
* Teoria de Darwin (teoria de levolució ).
* Positivisme, dAuguste Comte, que diu que la experiè ncia é s lú nic punt de partida del coneixement.
* Determinisme, que expressa que lhome no é s lliure, sinó que està determinat per lherè ncia biolò gica i el medi en el qual viu.
9.Quin autor francès posà les bases de la novel·la naturalista?Émile Zolà exposa la seva teoria al llibre La novel·la experimental. La seva teoria era que el novel·lista no pot manipular els seus personatges i que ha de recollir dades, encara que algunes desagradables (com el científic). Diu que el novel·lista sinteressa sobretot per personatges preocupants (de la mateixa manera que el metge no sinteressa per les persones sanes). 10.Diferències entre realisme i naturalisme.
La diferència és que el realisme vol reflectir la realitat, igual que el naturalisme, però aquest últim només agafa de la realitat allò que es mereix un estudi especial. La novel·la naturalista NO permet valoracions personals de lautor, mentre que la realista sí.

Entradas relacionadas: