Catalan

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,32 KB

 
Modernisme:mov artistic desenvolupar manera desigual diferents parts europa final sXIX va afectar casi totes arts,cataluña especial incidencia literatura pensament,intel.lectuals catalans epoca voler modernitzar societat i europeitzar-la sense renunciar signes nacionals,tenia doncs postulats del nacionalisme i del progressisme, modernisme sorgi Cat. clara voluntat superar renaixença tant x plantejaments del nacionalisme com x art/cultura, lideari politic/literari dakest moviment es va divulgar sobretot a la revista lavenç, el periode compren des del 1892-1911 añ mort maragall,2 etapes:formacio(integra festes modernistes i publicacions a diferents revistes lluitan contra la burgesia/valors)consolidacio(minva oposicio i els valors son assimilats x la societat)
Els escriptors modernites varen seguir 2 tendencies diferents:
Regeneracionisme,escriptors ataken conservadorisme burgesia catalana i volen literatura compromesa societat,parteix positivisme encara k troba en irracionalisme via filosofica x la renovacio col.lectiva, objectiu dotar individu mitjans x alliberarse cadenes socials Esteticisme:ideari art per lart,valor absolut,seva visio identifica amb decadentisme,corrent influencies simbolistes i prerafaelistes,consagren vida a lart,aillen societat.


Noucent
:objectiu reformar societat catalana i convertir seva cultura en nacional i europea a partir estetica arbitraria,segueix proces global k tambe produeix fransa, estetica rebutja sistematicament visio romantica del art/literatura i proposa humanisme cassicitzant,retorn a la cultura hel.lenica, davant el predomini modernista de la natura hi oposen cultura de la ciutat i el civilisme el seu camp daccio, artista missio de cumplir akest propositi vol ser retribuit x la seva feina,anteposa la inteligencia a improvisacio,seguiex normes establertes i fa de la mesura qualitat, lart es impregnat del platonisme,no preten copiarlo pero segueix els canons ke te

Escola:conjunt poetes mallorkins 1 meitat sXX 1ers añs postguerra,carateristikes comunes accentuades fins a la crisi 1950, els precedents son mikel costa i llobera i alcover,segueix linea iniciada x ponts i gallarza, carac primordial es la contencio darrel classica traduida externament en el rigor academic de la forma,tematica to expressiu meusurat lordre ideologic de lescolla mallork era conformista i sense preocupacions politikes, lunic autor ke selluña dakesta ideologia fou gabriel alomar Mikel costa i llobera:considerat maxim representant,1854 pollença viske temps a bcn on va coneixer verdaguer i altres intelectuals,trasllada roma x cursar eclesiastica=sacerdot,amb publicacio la forma poetica va donar coneixer preceptes formals k guien seva obra i k es fonamenten en la recerca perfeccio linguistica i metrica classica,1922
-1etapa,romanticisme matisat amb elements classics,Poesies
-2etapa,maduresa culmina recull Horocianes,obra+important,on expressa ideals classics k avien esdevenir model per a noucentistes, adapta a la llengua catalana metrikes grecollatines, tematicament lligam istoric entre present i arrels classikes encara vives mediterrani

JoanAlcover:1854palma,estudia institut balear deixeble josep lluis pons,es llicencia dret 1878 Bcn,1877guaña 1 premi jocs florals,es va llicenciar en dret civil i canonic,torna mallorca comença obra literaria,es casa amb rosa pujol amb ki te 3 fills,la seva esposa mor 1887 kuan ell edita poesias,novament jocs florals es torna a casar i te 2fills ems i posterior publicacio nuevas poesias,1901 publica darrer llibre castella añ en k mor filla teresa,añs despres moriria pere al mateix tems jocs florals,1906 discurs sobre llengua catalana al congres,el poema Dol guaña viola,1909publicacio cap al tard,poemari catala jocs florals=mestre en gai saber,1912 precedeix jocs florals a lleida i ´tard bcn,1918 publica poemes biblics un añ abans ke 2 fills morin mateixa nit,morir 1926(72añs)
Poesia:
recull una gran part en Cap al tard,desenvolupa 3 nuclis tematics,el sentiment del paisatge,lelegia i el sentiment civic,demostra un domini de la llengua i la forma impecable,i bellesa puresa llenguatge i maestria tencnica vers,ekilibri entre expressio i pensament
Elegia:canta a lañorança, es condensa 6elegies combinen expressio dolor virulenc,acceptacio resignada seva dissort,nostalgia allo perdut no tornara, a "la relikia" poeta retorna jardi infantesa,descobreix la corda engronsadora ke fuou joia edat daurada devorada x el temps,intensitat poema testimoni lirica basada en la sinceritat
Paisatge:plastics,reals,concrets xo seleven mes ennla descripcio i tenen significat simbolic,paisatges idealitzats i perduts,alcover retrata paisatges petits,racons intims una natura meñs agresta i sovint habitada
Sentiment civic:1903 presenta el ke sera himne mallorca la balanguera,poema constitueix mostra de consciencia autor com ciutada,expressa permanencia de colellectivitat i del poble, mes ennla fugacitat vida humana,la icona del abre tambe hi apareix,encarnant la identita poble capaç creixer mesura fa mes fort,mostra alcover poeta popular


Avantguardes:durant sXX crisi valors 1 guerra mundial sorgeix moviment avantguarda,reaccio contra poders burgesos i voluntat de trencament, ambient cataluña abans republica va propiciar ke akest moviment sestengues,va conviure amb noucentisme i altres tendencies
-moviments estetics de ruptura amb tradicio de recerca noves formes expressives,va aver-hi diferents tendencies,son:
Cubisme,art de compondre descompondre realitat,no preten reproduir realitat sino imatge intelectual k akesta li proporcionava,la proposta mes innovadora del cubisme literari fou el cal.ligrama
Futurisme,
iniciat proclamacio de la ruptura amb el passat obligacio mirar cap futur,sorgeix home nou capaç crear nova civilitzacio desarelada tots valors establerts,sidentifica amb el progres industrial,rendia culta makines
Dadaisme,
responia a crisi valors provocada guerra mundial aguditzar arbitrarietat i absurd promoguts pel futurimse/cubisme,proposa negacio tot,moral,bon gust,logica defensa espontaneitat,labsurd i tot allo primitiu
Surrealisme,
sintetiza els avantguardismes anteriors fou moviment k influi mes decisivament literatura posterior,proposen arribar coneixement profunt esser huma mitja recerca seva subjectivitat,tmb una realitat superior magica gran importancia somnis/inconscient, un dels models literaris fou escriptura automatica, expressar verbalment pensament lliure de preocupacions morals o estetikes

Entradas relacionadas: