Catalan

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

 
naufrag ens parla dl compromis dls umans amb la natura i d la nostra rsponsabilitat envrs ls gnracions futurs d l´arrmnt d l´orguy d prtanyer a 1a trra dtrminada i d tnir 1a idntitat propia.txtos expositius srvixen fonamntalmnt pr donar informacio d manra objctiva i ordnada.la z s´scriu a pripincipi d´un mot ebtr consnant i vocal entr vocals la s s´scriu entr vocalsls mots k tinguinls grups dins,fons,transit.s´sciu ss entr vocals. s´scriu ç a final d mot enmig d mot davant d ls vocals a,o,u.s´scriu c dvant d e i i .s´scriu s a principi d mot entr consnant i vocal a final d mot.els advrbis sn mots invariabls k complmntn 1 vrb a 1 adjctiu o a 1 advrbi. i a difrnts tipus d´advrvis d manra b e malamnt... d yoc aki aya...d tmps quan ara... d quantitat +sa molt... d´afirmacio s i tamb...d dubt p otsr potsr si... d ngacio no tampoc...ls prposicions snlmnts k subordina a 1 mot a 1 altr i a difrnts tipus fbl s a en forts s obr sota

locucions prepositives a causa de a fi de... les conjucions son mots invariables que poden enllaçar dos de l´oracio.Els sinonims paraules que tenen el mateix significat pero d´una forma diferent.Text argumentatiu quan diem que un llibre ens agradat utilitzem un text argumentatiu.Els sintagmes hi ha diferents tipus, nominal que te per nucli un nom o un pronom es representa (SN) sintagma verbal (SV) te per nucli un verb pot estar compost per un verb o un verb, sintagma adjectival o(SAdj) un grup de paraules que te com a nucli un adjectiu,i sintagma adverbial (SAdv) una estructura sintactica formada pper mes d´un adverbi un dels quals es el nucli. Dictat pg 83 accents=música( 2 cops) més

Entradas relacionadas: