Catalan

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,62 KB

 
Diveristat:és un concepte difós oroginalment per l'ecologia per referir-se a la riquesa d'espècies vives dins un ecosistema. Diversitat lingüística designa la coexistència de llengües diferents.
Diversitat lingüística a l'Estat espanyol:Castellà:és la llengua oficial de l'Estat, amb uns 31 milions de parlants que la tenen com a primera llengua. És també una de les més parlades el món 300 milions de persones. Català:sis milions de parlants. ës oficial a Catalunya, País València i Illes Balears. És reconegut a Aragó i no a un tros de Múrcia. Fora de l'Estat es parla a Andorra i l'Alguer. Gallec:té dos milions i mig de parlants, la major part a Galícia és oficial, també a l'oest d'Astúries i al nord-oest de Castella i Lleó. És rtelaciona amb el portuguès. Basc:és parlat per uns 540.000 del País Basc, 50.000 Navarra i 80.000 del sud-oest de França. Oficial el País Basc, reconegut a Navarra i no reconegut a França. Lleonès:està molt castellanitzat, amb l'excepció on es reconeix: Astúries que es diu asturià on hi ha entre 100000 i 450000. Hi ha Bragança s'anomena mirandès hi ha entre 10000 i 15000. Aragonès: té 23000, es parla el nord d'Aragó. Aranès:parlat a la Val d'Aran, un 4000. Pronoms relatius:norma per evitar el pronom ralatiu que propi del llenguatge col·loquial: s'escriu que quan, en l'oració subordinada, fa de subjecte, complement directe o complement circumstancial de temps. Es pot recorre a altres pronoms relatius quan, en l'oració subordinada, fan altres funcions. Norma per evitar les construccions incorrectes amb el que, la que, els que i les que: Aquestes construccions són correctes quan equivalen a aquell que, aquella que, aquelles que, aquells que i allò que. Aquestes construccions són incorrectes quan equivalen a altres pronoms relatius: el qual, la qual, els quals, les quals o la qual cosa. En aquests casos hem de fer servir aquests pronoms, o bé què o qui


Llengua i variació:Llengua: és un sistema de signes utilitzat per persones molt diverses en situacions molt diferents. Variació:Varietats geogràfiques:se solen anomenar dialectes i són les variants de la llengua comuna als diferents territoris que integren el domini lingüístic. -Dialectes occidentals:nord-occidental,valència.-Dialectes orientals:rossellonès,central,balea i alguerès. Varietats socials:certs grups socials adapten la llengua general a la seva particular manera de ser i a les seves necessitats expressives. -Varietats castellanitzants:xava, pijo. -Varietats d'edat: parla adreçada als infants llenguatge dels joves , argot. Varietats funcionals:aquestes varietats, també anomenades registres, reflecteixen la capacitat de la llengua per adequar-se al nivell de formalitat que cada context concret requereix.-Varietats informals:registre col·loquial, familiar i vulgar.-Varietats formals:registre estándad, llenguatges d'especialitat, llenguatge literari.
Perquè/per què:perquè: quan és una conjunció que expressa causa o finalitat. Quan convertim la conjunció en un nom, posant-hi l'article al davant i, si convé, formant-ne el plural. per què:quan la partícula què té valor de relatiu, equivalent a el qual i a les seves varaints de gènere i nombre o bé a on.

Entradas relacionadas: