Catala tema 7

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 717 bytes

 
text expositiu finalitat exposar idees conceptes fenomens.carac. funcio referencial,emissor i recep. s'identifiquen,poden ser de divulgació(el receptor no té coneixements)o especialitzats(si) desenvolupament problema-solucio/causa-efecte/comparació/sequencia/descripció.recursos vocabulari precis i descriptiu,formes verbals en present i passat d'indicatiu,modalitat oracional,ús de connectors,construccions sintàctiques simples,us elements grafics.

Entradas relacionadas: