Catala te.4 i 5

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,8 KB

 
La sil·labificacio: desagrupacio d sons en sil·labes, com ara: -En la paraula o -En grups d paraules(tambe s'anomena resil·labificacio)Fenomens d contacte:
1.
Hiat:contigüitat d 2 vocals k actuen com a nuclis d dues sil·labes diferents(riera=ri-e-ra), 2.Diftong creixent: contigüitat, n akest, ordre duna consonant gradual([j]o[w])i duna vocal k actua cm a nucli sil·labic, 3.Diftong decreixent: contigüitat, n aket ordre, duna vocal k actua cm a nucli sil·labic i duna consonan gradual([j]o[w])(daurat=dau-rat).Sons i grafies d la llengua catalana:els mes extranys-->[ ]=vocal a,e atona, [ ]=b, nomes ntre vocals i certes vocals i consonants(sabata, esbart), [ ]=d, nomes ntre vocals i certes vocals i consonants(fada, esdeveniment), [ ]=g, nomes ntre vocals i certes vocals i consonants(pega, amargor), [ ]=m, nomes davant d consonant labiodental(amfora, km sona la [n] en conferir), [ ]=ny (nyap), [ ]=n, nomes davant d consonant velar(sang), [ ]=x (xampu, feixa), [ ]=g(o)j, no apareix en posicio final exepte en fenomens d conatcte(gerani, jove), [t ]=tx (cotxe, boig), [d ]=tg(o)tj, nomes entre vocals(fetge, platja), [j]=i, nomes formant diftong creixent, [w]=u/w, nomes formant diftong creixent, [ ]=r, nomes entre vocals o entre oclusiva i vocal(pero), [ ]=ll (castell)

Entradas relacionadas: