Catala-sig diferent i substitucio pronominal

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,01 KB

 
Sig diferent: el canal (via d'aigua) la canal (conducte, canonada) un editorial (article) una editorial (empresa) el fi (objectiu, finalitat) la fi (acabament) el llum (aparell) la llum (claror, corrent elèctric) un ordre (contrari de desordre) una ordre (manament) el planeta (astre) la planeta (destí) el son (dormida) la son (ganes de dormir) el terra (sòl, paviment) la Terra el clau (de clavar) la clau (d'obrir portes)el còlera (epidèmia) la còlera (ràbia) el pols (batec) la pols (partícules) el pudor (modèstia) la pudor (mala olor) el vall (excavació) la vall (entre dues muntanyes).
---------------------------------------------------------------
Ha cedit la paraula al noi
CD+CI =
La hi ha cedida
Retornaran 2 llapis = En retornaran 2
...del...!!!! =
en 


Miop/ miop/ miops/miops-Mediocre/mediocre/mediocres/mediocres-Pobre/pobra/pobre/pobres-Igual/igual/iguals/iguales-Salvatge/salvatge/salvatges/salvatges-Alegre/alegra/alegres/alegres-Rude/ruda/rudes/rudes-Orfe/òrfena/òrfenes/òrfenes-Sanguini/sanguínia/sanguinis/sanguínies

Entradas relacionadas: