Catala occidental i oriental

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,64 KB

 


Trets distintius català oriental-
occidental que podem trobar en el registreestàndard: Oriental No pronom neutre: açò. Adverbi de lloc:
Aquí. Adverbis de temps: dintre,aviat. Possessius: meva, teva, seva. Desinències del present de subjuntiu (persones 1a, 2a, 3a, 6a): canti,cantis, canti, cantin. Desinència -o al present d’indicatiu. Desinències –às, -és, -ís a l’imperfet de subjuntiu: anàs, digués, patís. Alternança e: nedar, xerrar... Accentuació: anglès, cafè, aprèn, aparèixer... Occidental. Principals trets específics de l’estàndard valencíà: Pronom neutre: açò. Adverbi de lloc: ací. Adverbis de temps: dins,prompte (en lloc de dintre, aviat). Possessius: meua, teua, seua, meues, teues, seues.Desinències del present de subjuntiu (persones 1a, 2a, 3a, 6a): cante,cantes, cante, canten Desinència –e al present d’indicatiu: jo cante..Desinències –ara, -era, -ira a l’imperfet de subjuntiu: anara, diguera,patira. Alternança a: nadar, xarrar... Accentuació: anglés, café, aprén, aparéixer...  Altres trets és poc freqüent que apareguen en un text en estàndard: Demostratius: este, eixe; esta,eixa..(en lloc d’aquest, aqueix...). Numerals:huit, dihuit, dèsset, dènou i huitanta (en lloc de vuit, divuit, disset, dinou,vuitanta). Adverbi de temps: hui (en lloc d’avui).
Entradas relacionadas: