Catala FINAL

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,64 KB

 
Segle XIX:romanticisme-Renaixença(1ra meitat) i realisme i naturalisme(2na meitat)(Verdeguer,Guimerà i Oller)Romanticisme: principis sXIX,proposa un art q sigui fruit d la inspiracio i de la rauxa i q n stigui sotmes a cap norma.El sentiment torna a ser el motor d l'activitat creadora d l'artista.La llibertat i l'individualisme defineixen tmb l'estetica romàntica.Models literaris d l'Edat Mitjana.En una 1ra epoca romanticiskme caracter conservador i medievalitzant, evasionista.Pero a Cat predomina el 2n romanticisme, el liberal, q difondra idees d caire sociopolitic i propugnarà canvis en la societat.L'exaltacio d la llibertat conduira a despertar els sentimens nacionalistes.Renaixença:el terme renaixença fa referencia a la recuperacio cultural i politica q van viure els Països Catalans.Factors:-Recuperacio economica iniciada apartir 2na meitat sXVIII/-Tasca dls il·lustrats catalans q s'havien preocupat ja per la historia i la llengua catalanes/-Fracas d la revolucio liberal, q va afavorir un estat d'opinio regionalista o catalanista/La irrupció dl romanticisme.Objectius escriptors:-Recuperar passat esplendoros d Cat dl sXII i la lit d'aquest periode/Recopilar lit popular d tradicio oral q s'havia mantingut fidel en alguns termes catalans/Sostreure la llengua d l'anarqia ortogràfica i gramatical i depurar-ne el lèxic/Crear nova lit en tots els seus generes/Crear organs d difusio culturals en catala.Cronologia Renaixença:1833:Carles Aribau publica a El vapor poema titulat La patria.1859:restauracio Jocs Florals.1877:Verdaguer es galardonat x la seva obra Atlàntida.Guimerà anomenat Mestre en gai saber.1882:Narcis Oller publica La papallona.Poesia:L'oda "La pàtria"d Carles Aribau es la 1ra compo culta escrita en cat q reivindica la llengua i la nació. Recuperacio dl genere poetic x 3 factors:L'expressio dls sentiments i d la subjectivitat s'ha de manifstar en la llengua pròpia/Poesia d caracter no comercial/Paper iniciador dls Jocs florals.Jacint Verdaguer: Poesia èpica: Atlàntida:poe ma extens scrit en versos alexandrinds(6+6)

Hi sintetitza un tema històric,el descobrimen d'America,amb un de mitologic, l'enfonsament dl continent d l'Atlàntida.Precencia d Colom i d'Hèrcules pero El veritable prota dl poema es la natura.Canigó:és, a diferencia d laltre,un poema sobre els paisatges reals de Cat.El tema, en cat, explica lorigen d la nacionalitat catalana, format x 12 cants i un epíleg escrits en versos d'Art major i menor.A l'epíleg l'esplendor medieval ha qedat reduida a les ruines d dos monestirs els campanars,en un diaàleg fictici,quals es lamenten dl pas devastador dl temps.Poesia Lírica:Verdaguer numes conrea 2 dls 3 temes dls Jocs florals:pàtria i fe. xl q fa el 1r,posia patriòtica segueix ls topics romantics propis dls altres autors d la Renaixença.(Pàtria(1888)/Montserrat)Poesia religiosa presenta epoca d caracter místic(Idil·lis i cants místics(89)) i una altra d caire ascètic(Flors dl Calvari(98)Obra en prosa:Verdaguer tres tematiques:els viatges i les excurcions(Dietari d'un pelegrí a Terra Santa(89)),la problemàtica personal(En defensa pròpia(95)) i el folklore(Rondalles(905)./////////Teatre al sXIX:expancio teatre culte arriba a Cat am el romanticisme.Cap al 1860 es van començar a representar obres d temàtica i llengua catalanes.(Frederic Soler)///Àngel Guimerà:Com a scriptor cal distinguir a 3 vessants:el d poeta,dramaturg i politic.Poesia d Guimerà cami d'entrada a la literatura d 1877.Poesia d to romàntic i guarda una estra relació temàtica amb la seva obrea dramàtica posterior.L'obra de guimerà va ser coneguda arreu atraves d nombroses trraduccions.Mar i cel a 7 idiomes i Terra baixa a 16.Prova d q la seva obra continua essent d'actu=periodicamen es objecte d revivisions i nous muntatges.

Entradas relacionadas: