Català categories lèxique i complements verbals

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,79 KB

Noms: Són Paraules que designen persones, animals, coses. són variables.

Adjectius: Són paraules que designen característiques que es poden atribuir a un nom.

Els determinants: Són paraules que van davant del nom per presentar-los, identificar-lo.

Pronoms: Són paraules de significat ocasional perque la seva funció és la de substituir-ne d'altres.

Verbs: Paraules que designen acions, prosesos o estats

Adverbis: Paraules que expesen temps lloc, manera o grau, son invariables.

Les preposicions: son paraules que uneixen o relacionen dos paraules o sintagmens. invariables.

Les conjuncuions: paraules ue uneixen dos mots o sintagmes de la mateixa categoria sintàctica. invariables

Les interjeccions:  Paraules que equivalen a una oració i expressen actitut parlant.Complement directe (CD): Designa l'objecte sobre el qual recau l'acció del verb.

Complement indirecte (CI): Designa la persona destinataria que rep alguna cosa o la persona que experimenta la situació que designa el verb.

Complement de règim verbal (CRV): Designa l'objecte principal d'un verb que exigeix una determinada preposició.

Complement circumstancial (CC): Designa la ircumstància de manera, lloc de temps, en rela ció amb la situació expressada pel verb.

Complement trivutiu (CAtr): Designa una carecterística atrïbuida al subjecte amb els verbs ser estar o semblar.

Complement predicatiu (Pred): Designa una carecterística atribuïda al subjecte o al Cd amb un verb que no sigui ser estar o semblar.

Entradas relacionadas: