Catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,57 KB

- Ramón Llull va nèixer a Ciutat de Mallorca l'any 1232, poc després de la conquesta catalana. Va viure en una societat en què coexisteixen dues cultures i diverses llengües: la cristiana parlaven català i llatí, i la islamica que parlaven àrab. Als trenta 30 anys renuncià a la vida cortesana per preficar-se a la difusió de la doctrina cristiana. Va viatjar molt i va escriure en català, llatí i àrab.
- El Llibre de les bèsties és un apòleg de tradició oriental que narra les intrigues polítiques en el cort del lleó, rei dels animals, tramades per l'astuta consellera a fi d'aconseguir el poder reial.
- Joanot Martorell nasqué a Gandia entre el 1413 i 1415, en una família de la mitjana noblesa valenciana.
- A diferència dels llibres de cavalleries, tirant lo blanc presenta personatges, llocs i accions versemblants. L'autor va optar per acostar-se a la vida real i quotidiana, fetes maravelloses i en espais inexistents. Aquests trets innovadors fan que aquesta novel·la cavallaresca sigui considerada la primera novel·la moderna de la literatura medieval.


- Oració: conjunt de paraules enllaçades amb significat.
- Modalitats de l'oració: enunciativa, interrogativa, excalamativa i exhortativa.
- Categoria gramatical: cada grup en que es classifiquen les paraules (nom, adj, adv...)
- Sintagma: conjunt de paraules dominat per una categoria gramatical que n'és el nucli (SN, SAdj...)
- Funció sintàctica: paper que exerceix cada element dins l'oració.
- Categoria lexica o gramatical: Det, N...
- Sintagmes o estructures: SAdj, subjecte, predicat.
- Funcions sintàctiques: CD, CC...
- El sintagma nominal és l'estrucutra gramatical que té per nucli un nom.
- El sintagma verbal és l'estructura gramatical que té per nucli un verb.
- La notícia és un article informatiu que explica un fet o un esdeveniment d'actualitat de la manera més objectiva possible:
Qui,Què,Quan,On,Com,Per què?
- La crònica és un article periodístic que, a més d'informar ofereix elements d'anàlisi i valoració.
- El reportatge és un treball periodístic que consisteix a desenvolupar i documentar de manera àmplia un tema determinat, que no sempre ha de ser d'estricta actualitat.

Entradas relacionadas: