Catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,83 KB

 
la yengua oral:l yenguatg k fm srvir d manra spontània no és igual kl k fm srvir en situacions més formals. 1a d ls caractristiks d la yengua oral s k s improvisada i s trroba molt subjcta a canvis, la yengua parlada s difrncia d lscrita prk conté trts comls sguents: us donomatopis,frass inacabads, varietat dentonacions, rpticions d tics, altracio d lordr normal d la fras, canvis d rgistr i d nivy d yenguatg.situacions d la yeng. oral- scoltar i parlar sn la bas d la comunicacio ambls al3 i d laprnntatg duna yengua


El substantiu: les paraules que serveixen per designar conceptes, persones, animals o objectes sanomenen noms substantius.Formació del femeni: ·afegint una a al masculi, amb les terminacions -na,-essa,-iu,-ina, frequent que hi hagi forma per al masculi i una altra per al femeni, existeis una mateixa forma per als dos generes distingim o bé afegint el mots mscle o femella. El nombre dels substantius: Normalment el plural es forma afegint una -s, mots en -a àtona fan el plural en -es, el noms acabats en -s,-ç,-x,-ix,-tx afegeixen -os, els noms substantius que acaben en -sc, -st, -xt i -ig poden fer el plural afegint -s, son invariables dies de la setmana.

Entradas relacionadas: