Cata,1era parte segundo trimestre

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,32 KB

 
Tipus de verb->Relacio amb el subjecte: verbs personals:designen 1 subjecte d l'accio verbal(actius/pasius),verbs inpersonals:(haver-hi,ploure)no designan 1 subjecte d l'accio verbal.Relacio amb el complements:Verbs copulatius:esser,star,semblar/verbs predicatius:presentan 1 predicacion completa i expresan 1 accio,1 proces,1 activitat etc.(5 tipus->transitius:quan l'accio expresada t 1 objecte al qual va a parar ejem.ell dona la capsa/intransitiu:quan no necesitan cd,ejem.caure,flotar,/reflexius:expresan 1 accio de la qual 1 mateix es agent i passient a l'ora.ejem.pantinar-se/pronominals:quan es conjuguen afegeixen 1 pronom feble de la mateixa persona 1 el subjecte.ejem.cansar-se,enraviar-se/reciproca:expresan 1 accio donada i rebuda a l'ora per cada 1 dels qui la realitza.Relacio amb si mateix:conjugacions(1ª,2ª,3ª)modes(indicatiu,subjuntiu,inperatiu)Temps verbals:fan referencia en el moment en q realitsa l'accio verbal en relacio al moment on parla.Present,passat o preterit,futur.Formes No Personals:infinitusacabats em terminacio -guer son incorrectes ejem.poguer->poder,gerundi->simultani:vaig relliscar sortint de casa,anterior:anirem al cinema havent sopat,posterior:el malalt fou dut a l'ospital,morin a les 2 ores.Participi:feru concordar en genere i nombre amb el cd del verb,sempre q aquest cd sigui 1 pronom feble de 3ª pers ejem.ja he rebut el paqet->ja l'he rebut.Perifrasi Verbal:Conjunt de 2 verbs q expresan una sola idea,el primer verb anomenat auxiliar es el q es flexiona i el segon anomenat principal suporta el significat basic de la perifrasi y anira en infinitu y en gerundi.

Entradas relacionadas: