Cata Pronoms

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,21 KB

 
CD es la cosa feta, vista, demanada i tambe admet transformacio a passiva. s'introdeix sense preposicio, o amb la preposicio a quan va amb un pronom personal o davant tots tothom ningú, entre l'un a l'altre i en casos d'ambigüitat CI va darrere el CD i s'introdueix amb la prep a, complementa verbs que demanen receptor de laccio com: oferir, demanar.CRV cal fixarse en la naturalesa del verb per veure si necessita la presencia de preposicio: a, de, en, amb. CATRIB concorda en genere i en nombre amb el subjecte, asseñala una qualitat, si selimina keda un SN

PRONOMS
1a persona
em/ens:*CD *CI
2a persona
et/us: *CD*CI
3a persona
es.*CD *CI el,la/els,les *CD (determinat) *Atribut (determinat) ho *CD (neutre) *Atribut(adj. subs. indet) li/els * CI
adverbi
en *Subjecte *CN/CAdj *CD (indet) *CRV (introduit per de) * CC (introduit per de) hi *CRV i CC (preposicio -de) *CC de manera *CPred

Entradas relacionadas: